Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten 107#: Tüketici yorumları yükselişte...

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Aug 29, 2022 - 4 min read
Kimola Bülten 107#: Tüketici yorumları yükselişte...

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili haz─▒rlad─▒─č─▒m─▒z Kimola Bülten ile sizlerleyiz! Haftal─▒k bültenimize abone olmak isterseniz ┼ču linkten abone olabilir, Kimola'dan tüketici içgörüleri edinmek ve tüketici ara┼čt─▒rmalar─▒m─▒z hakk─▒nda daha fazla bilgi almak isterseniz de ┼ču linkten bize ula┼čabilirsiniz.

─░çgörülü bir hafta olsun!

­čÄë Yeni Blog Yaz─▒s─▒: Metin Analizi Nedir?

metin analizi

"Metin Analizi"ni yap─▒land─▒r─▒lmam─▒┼č metin verisinden yapay zeka, makine ö─črenmesi ve veri analiti─či teknolojilerini kullanarak, de─čerli içgörüler, bilgiler ç─▒kartma süreci olarak tan─▒mlamak mümkün. Metin Analizi ile ki┼čiler / kurumlar binlerce tüketici yorumundan saniyeler içinde elde etti─či içgörüler sayesinde pazarlama aksiyonlar─▒na yön verebilirler. Biz de Kimola'da tüketici içgörülerini ortaya ç─▒karmak için makine ö─črenimi, do─čal dil i┼čleme gibi çe┼čitli metin analizi tekniklerini kullanarak yap─▒sal olmayan metinleri anlamaya kendimizi adad─▒k. E─čer siz de Metin Analizinin tan─▒m─▒na ve tekniklerine dair daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz ┼ču makaleye göz atman─▒zda fayda var! 

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

­čŤĺ Tüketicinin marka sadakati azal─▒yor.

TechSee taraf─▒ndan ABD’de 2.706 ki┼činin kat─▒l─▒m─▒yla yap─▒lan bir ara┼čt─▒rma, pandemiden bu yana markalara yönelik tüketici sadakatinin azald─▒─č─▒n─▒ ve bunun, çok say─▒da tüketicinin rakip markalara geçmesiyle daha yüksek kay─▒p oranlar─▒na yol açt─▒─č─▒n─▒ ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rmadan elde edilen bulgulara göre, her 3 tüketiciden 1’i herhangi bir markaya sad─▒k kalmad─▒─č─▒n─▒ söylüyor. Ek olarak, bir markadan memnun olmayanlar─▒n %43'ü aktif olarak alternatif bir sa─člay─▒c─▒ ararken, yan─▒t verenlerin ço─ču (%57) direkt o markadan vazgeçti─čini belirtiyor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken bir di─čer bulgusu da tüketicilerin %70'inin, bir marka ile ilgili hayal k─▒r─▒kl─▒klar─▒n─▒ ba┼čkalar─▒yla payla┼č─▒yor olmas─▒. Kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %61'i, marka hakk─▒nda arkada┼člar─▒na, ailesine veya meslekta┼člar─▒na olumsuz görü┼č bildirirken; birço─ču da sosyal medya hesaplar─▒nda (%18), markan─▒n resmi sosyal medya sayfas─▒nda veya web sitesinde (%12), çevrimiçi bir forumda (%11) olumsuz bir payla┼č─▒m yapt─▒─č─▒n─▒ söylüyor.

 

­čô▒ Pandeminin ard─▒ndan, tüketiciden dijital yorgunluk hakim.

Deloitte’in Birle┼čik Krall─▒k’ta 4.160 tüketici ile gerçekle┼čtirdi─či “Dijital Tüketici Trendleri Ara┼čt─▒rmas─▒”, dijital cihaz sahipli─či ve medya tüketim al─▒┼čkanl─▒klar─▒n─▒ ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n önemli ç─▒kt─▒lar─▒na göre, 2021'deki rekor seviyelerin ard─▒ndan, ak─▒ll─▒ telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve ak─▒ll─▒ TV'lerin tüketiciler taraf─▒ndan benimsenmesi bu y─▒l yava┼člam─▒┼č durumda. Tüketicilerin dörtte üçünden fazlas─▒ (%78) geçen y─▒la k─▒yasla, bu y─▒l teknolojiye daha fazla harcama yapmay─▒ dü┼čünmüyor. Ara┼čt─▒rma ayr─▒ca tüketicilerin %78'inin, arkada┼člar─▒yla daha s─▒k yüz yüze görü┼čmeyi tercih etti─čini gözler önüne seriyor. Kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n yaln─▒zca %7'si, görüntülü aramay─▒ tercih ederken, sesli aramalar söz konusu oldu─čunda bu oran %5’e geriliyor.

 

­čĹę‍­čĆź Ö─čretmenler, ö─črencilerinin hayatlatlar─▒n─▒ nas─▒l de─či┼čtiriyorlar?

Okula dönü┼č sezonu yakla┼č─▒rken YouGov’un ABD’de 1.000 kat─▒l─▒mc─▒ ile gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma, K-12 veya orta ö─čretim sonras─▒ e─čitim gören ö─črencilerin, onlar üzerinde önemli bir etkisi olan ö─čretmenlere sahip olup olmad─▒─č─▒na mercek tutuyor. Kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n yar─▒s─▒ndan fazlas─▒ (%53) hayatlar─▒na olumlu bir ┼čekilde dokunan ö─čretmenleri oldu─čunu söylerken, %32'si böyle bir ö─čretmene sahip olmad─▒─č─▒n─▒ söylüyor. Bir ö─čretmenin hayatlar─▒n─▒ daha iyi hale getirdi─čini söyleyen kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n üçte biri, kendileri üzerinde en büyük olumlu etkiye sahip olan ö─čretmenle 9. ve 12. s─▒n─▒f aras─▒nda tan─▒┼čt─▒klar─▒n─▒ belirtiyorlar. Ara┼čt─▒rma, her 5 kat─▒l─▒mc─▒dan 1’inin ilkokulda veya lise sonras─▒ e─čitimlerinde hayatlar─▒n─▒ daha da kötüle┼čtiren bir ö─čretmenleri oldu─čunu gözler önüne seriyor. 30 ya┼č─▒n alt─▒ndaki yeti┼čkinlerin (%28), ara┼čt─▒rmaya kat─▒lan di─čer büyük ya┼č gruplar─▒na k─▒yasla böyle bir ö─čretmenleri oldu─čunu söyleme olas─▒l─▒klar─▒ daha yüksek görünüyor.

 

­čŤŹ´ŞĆ Tüketicilerin %49'u markalar─▒n uygulama içi mü┼čteri deste─čini ihmal etti─čini dü┼čünüyor.

Helpshift’in ABD’de 1.015 kat─▒l─▒mc─▒ ile gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma, mobil uygulamalar─▒n insanlar─▒n günlük ya┼čamlar─▒n─▒n merkezi haline gelmesine ra─čmen, birçok markan─▒n, uygulama içi mü┼čteri deste─čini göz ard─▒ etti─čini ortaya koyuyor. Tüketicilerin %67'si, ak─▒ll─▒ telefonlar─▒nda günde birkaç kez uygulama kullan─▒yor, ancak kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n neredeyse yar─▒s─▒ (%49) markalar─▒n uygulama içi mü┼čteri deste─čini ihmal etti─čini dü┼čünüyor. Ara┼čt─▒rmaya kat─▒lanlar─▒n yaln─▒zca %12'si, ald─▒klar─▒ uygulama içi mü┼čteri deste─činin mükemmel oldu─čunu belirtiyor. Kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n neredeyse yar─▒s─▒, uygulama içi mü┼čteri deste─činin eksik (%39) veya yetersiz (%8) oldu─čunu söylüyor. Bu ba─člamda mobil uygulama kullan─▒c─▒lar─▒n─▒n %71'i, kötü bir deneyim ya┼čarlarsa veya mobil uygulama onlara sorun ç─▒kar─▒rsa rakip bir uygulamaya/ürüne geçeceklerini belirtiyor. Ayr─▒ca kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %86's─▒, uygulama içi iyi mü┼čteri deste─či sunan bir markaya daha sad─▒k olacaklar─▒n─▒ ifade ediyor.

 

­čöÄ Google arama trendlerinde gündem finans ve tasarruf.

ThinkwithGoogle’─▒n Avrupa, Orta Do─ču ve Afrika bölgesinde yüksek art─▒┼č gösteren milyonlarca arama terimini analiz etti─či ara┼čt─▒rma, insanlar─▒n ki┼čisel bütçeleriyle ba┼ča ç─▒kmaya çal─▒┼č─▒rken birçok kullan─▒c─▒n─▒n finansla ilgili çe┼čitli konular için Google'a ba┼čvurdu─čunu gözler önüne seriyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan bulgular─▒na göre, "Enflasyon nedir?" bu y─▒l tüm dünyada arama ilgisi bak─▒m─▒ndan ciddi bir art─▒┼č─▒n görüldü─čü ifadelerden biri olarak kar┼č─▒m─▒za ç─▒k─▒yor. Ayr─▒ca, "pahal─▒" terimiyle ili┼čkili olarak "neden" terimine yönelik arama ilgisi yaln─▒zca son 6 ayda tüm dünyada %20 art─▒┼č gösteriyor. Örne─čin, 2022'de Birle┼čik Krall─▒k'ta "Tereya─č─▒ neden bu kadar pahal─▒?", Fransa'da "Neden hardal k─▒tl─▒─č─▒ var?" ve Almanya'da "Fiyatlar neden art─▒yor?" gibi ifadelere yönelik arama ilgisinde art─▒┼č ya┼čanmakta. Ara┼čt─▒rmadan elde edilen bir di─čer önemli bulgu, baz─▒ durumlarda enflasyon ile sürdürülebilirli─čin birbiriyle yak─▒n bir ili┼čki içinde oldu─čunu da gösteriyor. Tüketiciler maliyetleri azaltman─▒n yollar─▒n─▒ ararken uygun fiyatl─▒ alternatiflerin ço─ču, beklenmedik bir ┼čekilde çevre için daha iyi olmas─▒yla öne ç─▒k─▒yor.

 

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest