Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten 106#: YouTube, Premium çıkarmak için gecikti mi?

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Aug 22, 2022 - 4 min read
Kimola Bülten 106#: YouTube, Premium çıkarmak için gecikti mi?

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

­čÄą Z Ku┼ča─č─▒n─▒n izleme trendi: “rahatlat─▒c─▒ videolar.”

YouTube ad─▒na Ipsos'un 18-24 ya┼č aral─▒─č─▒ndaki 5.722 ki┼či ile gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rmaya ait bulgular─▒n yer ald─▒─č─▒ “2022 YouTube Kültür ve Trendler Raporu”, genç neslin video izleme tercihlerine dair önemli içgörüler sunuyor. Ara┼čt─▒rma, Z Ku┼ča─č─▒’n─▒n %83'ünün rahatlama sa─člayan huzur verici içerikler izlemek için YouTube'u kulland─▒─č─▒n─▒ gösteriyor. Rahatlat─▒c─▒ videolar diyince akla ilk gelen ASMR videolar─▒, bu kategoride en çok izlenen içeriklerden biri olmaya devam ediyor. Di─čer popüler rahatlat─▒c─▒ içerik çe┼čitleri aras─▒nda do─ča görüntüleri, cottagecore videolar─▒ ve "garip oldu─ču kadar e─členceli" klip derlemeleri yer al─▒yor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken verilerine göre, Z jenerasyonun %90'─▒ farkl─▒ bir yerdelermi┼č gibi hissettiren videolar izledi─čini belirtiyor. Bunun yan─▒ s─▒ra, Z ku┼ča─č─▒n─▒n %69'u kendilerini rahat hissettiren içerik üreticileri veya içerikleri s─▒kl─▒kla tekrar izledi─čini söylüyor. Ayr─▒ca jenerasyonun %82'si, özledi─či içerikleri tekrar izlemek için YouTube'u kulland─▒─č─▒n─▒ belirtiyor.

 

­čô║ Gençler dijital yay─▒n platformlar─▒na yönelirken, yeti┼čkinler TV izlemeye devam ediyor.

Ofcom’un Birlek┼čik Krall─▒k’ta 3.556 ki┼činin kat─▒─▒m─▒yla gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rman─▒n bulgular─▒n─▒n yer ald─▒─č─▒ “2022 Ulusal Medya Raporu”na göre, medya al─▒┼čkanl─▒klar─▒ndaki nesil fark─▒ rekor seviyeye ula┼čm─▒┼č durumda. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken bulgular─▒na göre, genç yeti┼čkinler ┼čimdi 65 ya┼č ve üzerindekilere k─▒yasla, neredeyse 7 kat daha az TV yay─▒n─▒ izliyor. 16-24 ya┼č aras─▒ bireyler ortalama olarak bir günde TV kar┼č─▒s─▒nda 1 saatten daha az (53 dakika) zaman harcarken, bu son 10 y─▒lda üçte iki oran─▒nda bir dü┼čü┼čün ya┼čand─▒─č─▒n─▒ gözler önüne seriyor. Buna kar┼č─▒l─▒k, 65 ya┼č ve üstü olanlar, uyan─▒k olduklar─▒ günün yakla┼č─▒k üçte birini, yani günde yakla┼č─▒k alt─▒ saati (5 saat 50 dakika) TV yay─▒n─▒ izleyerek geçiriyorlar. Bu asl─▒nda on y─▒l öncesine göre biraz daha yüksek bir oran. Öte yandan ,18-24 ya┼č─▒ndaki 10 yeti┼čkinden 9’u TV kanallar─▒n─▒ atl─▒yor ve izleyecek bir ┼čey ararken do─črudan dijital yay─▒n platformlar─▒na yöneliyor. Bununla birlikte, 55-64 ya┼č─▒ndaki 10 ki┼čiden 6’s─▒ (%59) ve 65+ ya┼č─▒ndakilerin %76's─▒ hala ilk olarak TV kanallar─▒na yöneliyor.

 

­čöÄ Arkada┼člar─▒m─▒zdan saklad─▒─č─▒m─▒z ancak arama motorlar─▒ ile payla┼čt─▒─č─▒m─▒z s─▒rlar neler?

ExpressVPN taraf─▒ndan Birle┼čik Krall─▒k’ta 2.000 kat─▒l─▒mc─▒ ile gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, insanlar─▒n arama motorlar─▒na ne sordu─čunu, neden sordu─čunu ve ba┼čkalar─▒n─▒n ö─črenmesinden endi┼če duyup duymad─▒klar─▒na mercek tutuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n önemli ç─▒kt─▒lar─▒na göre kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n yar─▒s─▒, sorular─▒na yan─▒t almak için arama motorlar─▒na ba┼čvurmadan bir haftay─▒ nas─▒l geçirebileceklerini bilmiyor. Bu da insanlar─▒n arama motorlar─▒na ne kadar ba─č─▒ml─▒ olduklar─▒n─▒ gözler önüne seriyor. Bu arada, yan─▒t verenlerin yakla┼č─▒k %68’i bir soruyu arkada┼člar─▒na sormak yerine, arama motoruna ba┼čvurmay─▒ tercih etti─čini söylüyor. ─░nsanlar─▒n arama motorlar─▒na en çok sordu─ču ba┼čl─▒ca sorular ise; hava durumu (%34), yol tarifi (%29) ve kilo/boy (%27) konular─▒ ile ilgili. Ayr─▒ca ara┼čt─▒rmaya kat─▒lanlar─▒n yakla┼č─▒k %21'i, arama motoruna sorduklar─▒ baz─▒ sorular─▒ tan─▒d─▒klar─▒yla payla┼čmaktan çekindiklerini belirtirken, bu konular─▒n ba┼č─▒nda ruh sa─čl─▒─č─▒ problemleri geliyor. Öte yandan ili┼čki tavsiyesi söz konusu oldu─čunda, arkada┼člardan ve aileden gelen tavsiyelere hala de─čer verildi─či görülüyor.

 

­čôĘ Alakas─▒z promosyon mesajlar─▒ tüketiciyi markadan so─čutuyor.

Optimove taraf─▒ndan ABD’de 18 ya┼č ve üzeri 500 kat─▒l─▒mc─▒ ile gerçekle┼čtirilen “2022 Perakende Sat─▒n Alma Tercihlerine ─░li┼čkin Tüketici Ara┼čt─▒rmas─▒”na göre, tüketicilerin neredeyse yar─▒s─▒ (%47), çok fazla mesaj al─▒rlarsa bir perakendecinin promosyon mesajlar─▒ndan vazgeçtiklerini söylüyor. Bunun aksine, %71'i teklifin alaka düzeyine göre promosyon mesajlar─▒na aç─▒k olduklar─▒n─▒ söylerken, %63'ü bir perakendeciden alakas─▒z mesajlar almaktan ho┼članmad─▒klar─▒n─▒ söylüyor. Tüketicilerin hangi kanallardan al─▒┼čveri┼č yapt─▒─č─▒ sorulan ara┼čt─▒rmada, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n önemli k─▒sm─▒n─▒n (%42) ürünleri çevrimiçi inceleyip ma─čazadan sat─▒n almay─▒ tercih etti─či içgörüsü dikkat çekiyor.

 

­čŹŻ´ŞĆ Telefonlar─▒m─▒z ak─▒ll─▒, evlerimiz ak─▒ll─▒, peki ya mekanlar?

Me&u taraf─▒ndan ABD’de 18-65 ya┼č aral─▒─č─▒ndaki 2.296 kat─▒l─▒mc─▒ ile gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, yeme-içme mekanlar─▒na dair tüketici beklentilerini inceleyerek, i┼čletmecilere önemli içgörüler sa─čl─▒yor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken verilerine göre, her 10 kat─▒l─▒mc─▒dan 7’si (%70), ak─▒ll─▒ teknolojilerin yak─▒nda hemen her mekan─▒n bir parças─▒ olmas─▒n─▒ bekliyor. Ayr─▒ca, ara┼čt─▒rmaya kat─▒lanlar─▒n %66's─▒, hesab─▒ arkada┼člar─▒yla kolayca payla┼čabilecekleri bir yemek hizmeti uygulamas─▒n─▒ kullanacaklar─▒n─▒ söylüyor. Öte yandan, dijital dünyaya do─čan milenyumlar─▒n %52'si, yeni bir mekan─▒ gerçek hayatta ziyaret etmeden önce metaverse'de nas─▒l oldu─čunu görmek istediklerini söylüyor. Bunlarla da kalmay─▒p di─čer pek çok sektörde oldu─ču gibi yeme-içme sektöründe de kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n dörtte üçü (%76) bar ve restoranlar─▒n fiziksel veya zihinsel engelliler için eri┼čilebilir ve misafirperver olmas─▒ gerekti─čini söylerken, yar─▒s─▒ndan fazlas─▒ (%52) çe┼čitlilik ve kapsay─▒c─▒l─▒─č─▒ desteklemesini bekliyor.

 

 

Kimola'dan Haftan─▒n Meraklar─▒

YouTube yaln─▒zca geni┼č bir kullan─▒c─▒ taban─▒na sahip olmakla kalm─▒yor, ayn─▒ zamanda her gün 1 milyar saatin üzerinde video içeri─činin görüntülendi─či son derece etkile┼čimli bir kullan─▒c─▒ taban─▒na sahip. Peki, bu kadar popüler olan YouTube Premium sizce de hayat─▒m─▒za girmek için geç kalmad─▒ m─▒?

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest