Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten 105#: Trendyol Yemek çıktığı için Yemeksepeti düzelir mi?

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Aug 15, 2022 - 4 min read
Kimola Bülten 105#: Trendyol Yemek çıktığı için Yemeksepeti düzelir mi?

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

 ­čŤĺ Z Ku┼ča─č─▒'n─▒n bir markay─▒ terk etme olas─▒l─▒─č─▒ oldukça yüksek.

PwC taraf─▒ndan ABD’de 18 ya┼č üstü 4.036 tüketici ile gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, Z ku┼ča─č─▒n─▒n bir markay─▒ terk etme ihtimalinin daha yüksek oldu─čunu gösteriyor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken verilerine göre, X Ku┼ča─č─▒’n─▒n %31’ine ve Y Ku┼ča─č─▒’n─▒n %35’ine kar┼č─▒l─▒k, Z Ku┼ča─č─▒’n─▒n %39’u farkl─▒ ve geli┼čmekte olan markalar─▒ deneme olas─▒l─▒─č─▒n─▒n daha yüksek oldu─čunu belirtiyor. Ek olarak, Z Ku┼ča─č─▒ kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n─▒n %32'si geçen y─▒l bir markan─▒n ürünlerini sat─▒n almaktan vazgeçti─čini söylerken; bu oran X ve Y Ku┼ča─č─▒'nda %27 olarak kar┼č─▒m─▒za ç─▒k─▒yor. Tüketicilerin y─▒llard─▒r sad─▒k kald─▒klar─▒ markalardan ayr─▒lma nedenleri ise ┼čöyle; 
  • Markaya ait ürünlerden biri veya birkaç─▒ ile kötü bir deneyim ya┼čama (%37),
  • Markan─▒n mü┼čteri  hizmetleriyle bir sorun ya┼čama (%32),
  • Toplumda önemli oldu─čunu dü┼čündükleri baz─▒ konular─▒ desteklemek için markadan ayr─▒lma (%18).

 

­čŤŹ´ŞĆYüksek gelirli tüketiciler hala lüks ürünlere harcama yap─▒yor.

Saks Luxury Pulse’nin ABD’de 2.137 ki┼činin kat─▒l─▒m─▒yla yapt─▒─č─▒ bir ara┼čt─▒rma; yüksek gelirli tüketicilerin, moda ürünleri ve tatilin yan─▒ s─▒ra zinde kalmak ve sa─čl─▒kl─▒ hissetmek gibi motivasyonlar ile lüks ki┼čisel bak─▒m kategorisine daha fazla öncelik verdi─čini gösteriyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan bulgular─▒na göre, yüksek gelirli kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %76's─▒, önümüzdeki üç ay içinde, son üç aydakiyle ayn─▒ veya daha fazla oranda lüks ürünler sat─▒n almay─▒ planl─▒yor. Ek olarak, ortalama her be┼č kat─▒l─▒mc─▒dan ikisi (%41) sa─čl─▒k, dinlenme ve rahatlama, beslenme ve genel öz bak─▒m─▒ pandemi öncesine göre daha önceliklendirmi┼č durumda. Fitness aktivitelerine önem verenlerin %62'si ise, lüks perakendecilerden spor giyim al─▒┼čveri┼či yapmakla ilgileniyor.

 

­čĆÉ Sporseverler markalardan çe┼čitlilik ve sürdürülebilirlik reklamlar─▒ bekliyor.

GWI taraf─▒ndan Teads ad─▒na Avrupa ve Güney Amerika'dan 7 ülkede 18-64 ya┼č aral─▒─č─▒ndaki 3.833 ki┼či ile gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, sporseverlerin 2022 Futbol Dünya Kupas─▒ reklamlar─▒nda çe┼čitlilik, cinsiyet e┼čitli─či ve sürdürülebilirlik görmek istedi─čini ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n önemli ç─▒kt─▒lar─▒na göre, 2022 Dünya Kupas─▒’n─▒, özellikle ─░ngiltere'deki yeti┼čkinlerin %70'i takip etmeyi dü┼čünüyor ve bu da markalar─▒n tüketicilerle etkile┼čim kurmak için büyük bir f─▒rsata sahip olaca─č─▒n─▒ gösteriyor. Futbol severlerin %63'ü, Dünya Kupas─▒ yay─▒nlar─▒nda gösterilen reklamlar─▒n çe┼čitlilik bar─▒nd─▒rmas─▒n─▒n gerekti─čini dü┼čünürken, daha fazla cinsiyet e┼čitli─či vurgusu isteyenlerin oran─▒ da %61 olarak kar┼č─▒m─▒za ç─▒k─▒yor. Bu oranlar markalar─▒n Dünya Kupas─▒ reklamlar─▒nda, sosyal konular─▒ da ihmal etmemesi gerekti─činin bir kan─▒t─▒ niteli─činde. Zaten taraftarlar─▒n─▒n %65'i, Dünya Kupas─▒ sponsorlar─▒n─▒n sürdürülebilirli─či destekleyen bir i┼č modeline sahip olmas─▒ gerekti─čine inan─▒yor.

 

­čĄö Görünür dövmeler profesyonellikten uzakla┼čt─▒r─▒yor mu?

YouGov’un Birle┼čik Krall─▒k’ta 2.224 ki┼či ile yapt─▒─č─▒ bir ara┼čt─▒rma; çal─▒┼čanlar─▒n vücudundaki dövmelere kar┼č─▒ genel tutumun olumlu oldu─čunu, ancak yüz ve boyun gibi görünür yerlerde olan dövmelere pek de s─▒cak bak─▒lmad─▒─č─▒n─▒ ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n önemli verilerine göre, 18-34 ya┼č grubundaki kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n yakla┼č─▒k yar─▒s─▒ dövmeler hakk─▒nda olumlu hissederken, 45-54 ya┼č grubunda olumlu hissedenlerin oran─▒ %33'e ve 55 ya┼č üzeri grupta ise, %13'e dü┼čüyor. Ara┼čt─▒rmada ayr─▒ca, her 10 ki┼čiden dördü (%42), özellikle ö─čretmenlerin görünür dövmelere sahip olmas─▒n─▒n kabul edilemez oldu─čunu söylüyor.

 

­čô▒ Ebeveynler dijital dünyada çocuk olsayd─▒…

EE taraf─▒ndan ABD'de 16-65 ya┼č aral─▒─č─▒ndaki 1.500 kat─▒l─▒mc─▒yla yap─▒lan ara┼čt─▒rmaya göre, ebeveynlerin yar─▒s─▒ndan fazlas─▒ (%52) bugün çocuk olsalar dijital dünya ile ba┼ča ç─▒kamayacaklar─▒n─▒ dü┼čünüyor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken di─čer noktalar─▒na de─činecek olursak; her 10 ebeveynden 6’s─▒ (%60)─▒, çocuklar─▒n─▒n bile telefon kullan─▒rken kendilerini nas─▒l koruyacaklar─▒ konusunda çok az ┼čey bildi─činden endi┼če ediyor. Ek olarak, anne ve babalar─▒n %55'i, çocuklar─▒ internette uygunsuz bir ┼čey görürse, onu tekrar görmelerini nas─▒l engelleyeceklerini bilmiyor. Dahas─▒, ebeveynlerin korkular─▒ yaln─▒zca uygun olmayan içeri─če maruz kalmayla ilgili de─čil, ayn─▒ zamanda çocuklar─▒n─▒n duygu durumlar─▒na da odaklan─▒yor. Bu ba─člamda ebeveynlerin %24'ü, telefonlar─▒n çocuklar─▒n─▒ gerçekten mutsuz etti─činden endi┼če ederken; %66's─▒ çevrimiçi platformlar─▒n çocuklar─▒ korumak için daha fazlas─▒n─▒ yapmas─▒n─▒ istiyor.

 

 

Kimola'dan Haftan─▒n Meraklar─▒

Trendyol Yemek, y─▒llard─▒r Türkiye'nin pek çok bölgesinde hizmet veren Yemeksepeti'nin en büyük rakiplerinden biri oldu. Ayr─▒ca, son dönemde Yemeksepeti'nin güvenlik ihlali haberleri ile pek çok kullan─▒c─▒ uygulamay─▒ sileceklerine dair sosyal medyada payla┼č─▒mlar yapmaya ba┼člad─▒. Peki, siz Yemeksepeti'ne sad─▒k kal─▒p uygulamay─▒ kullanmaya devam edenlerden misiniz, yoksa di─čer çevrimiçi sipari┼č uygulamalar─▒na geçenlerden mi?

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest