Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #104: Maske gibi QR menülerden de bıktık mı?

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Aug 07, 2022 - 4 min read
Kimola Bülten #104: Maske gibi QR menülerden de bıktık mı?

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle!

 

Ki┼čiselle┼čtirilmi┼č sa─čl─▒k ürünlerine tüketicinin ilgisi yo─čun Ki┼čiselle┼čtirilmi┼č sa─čl─▒k ürünlerine tüketicinin ilgisi yo─čun.

Vesta’n─▒n 5.567 ABD’linin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirdi─či bir ara┼čt─▒rma, tüketicilerin önümüzdeki y─▒lda vitaminler, mineraller, takviyeler ve sporcu içeceklerinde ki┼čiselle┼čtirme arad─▒─č─▒n─▒ gözler önüne seriyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verileri, 10 kat─▒l─▒mc─▒dan 6’s─▒n─▒n (%60) özellikle vitaminler, mineraller ve takviyeler ile her üç tüketiciden birinin ise sporcu içecekleri ile ilgilendi─čini gösteriyor. Ayr─▒ca kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %58'i, ki┼čiselle┼čtirilmi┼č takviye ürünleriyle çok fazla ilgilenirken, bu gurubun lideri Z Ku┼ča─č─▒ (%71) olarak kar┼č─▒m─▒za ç─▒k─▒yor. Milenyumlar, gerçek g─▒da kaynaklar─▒ (%72) ve süper g─▒da bile┼čenleri (%69) içeren takviyeler istiyor. Bunlar─▒n yan─▒ s─▒ra tüketicilerin %86's─▒, sporcu içecekleri sat─▒n alaca─č─▒ zaman aile/arkada┼č tavsiyelerinin önemli oldu─čunu söylerken, sporcular ve ünlüler s─▒ras─▒yla %38 ve %28’lik oranlar ile son s─▒rada yer al─▒yor.

 

Reklam içeren dijital yay─▒nlar reklams─▒z yay─▒nlara tercih ediliyor Reklam içeren dijital yay─▒nlar reklams─▒z yay─▒nlara tercih ediliyor.

Ipsos ve Infillion’un ABD’de 2.500 ki┼či ile gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma, reklam biçimlerinin ve uzunluklar─▒n dikkat seviyesiyle ili┼čkisini ortaya koyarken, mahremiyet ve daha fazla ki┼čiselle┼čtirme için tüketici duyarl─▒l─▒─č─▒n─▒ ara┼čt─▒r─▒yor. Ara┼čt─▒rman─▒n dikkat çeken bulgular─▒na göre, tüketicilerin %73'ü gördükleri reklamlar─▒n tekrar etti─čini söylerken, %61'i yay─▒n içeri─čindeki reklam aralar─▒nda çoklu görev yapt─▒klar─▒n─▒ söylüyor. Ayr─▒ca tüketicilerin %67'si, reklam destekli dijital yay─▒n seçeneklerini reklams─▒z olanlara tercih ediyor ve %50'si, ilgi alanlar─▒na göre uyarlanm─▒┼č reklamlar─▒ iyi veya yararl─▒ olarak görüyor. Öte yandan tüketicilerin %70'ten fazlas─▒, daha ki┼čiselle┼čtirilmi┼č reklamlar kar┼č─▒l─▒─č─▒nda daha ayr─▒nt─▒l─▒ ki┼čisel bilgiler sunaca─č─▒n─▒ belirtiyor.

 

Ôťł´ŞĆ Tüketiciler drone ile teslimata haz─▒r m─▒?

Auterion ile Propeller Insights'─▒n, ABD'de 18 ila 65 ya┼č grubundaki 1.022 kat─▒l─▒mc─▒yla yapt─▒─č─▒ “Drone Teslimat─▒na ─░li┼čkin Tüketici Tutumlar─▒” ara┼čt─▒rmas─▒, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %58'inin drone teslimatlar─▒ fikrini be─čendi─čini ve %64'ünün drone'lar─▒n ┼ču anda eve teslimat için bir seçenek haline geldi─čini veya yak─▒n gelecekte olaca─č─▒n─▒ dü┼čündü─čünü ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rmaya kat─▒lanlar─▒n %80'inden fazlas─▒n─▒n evlerine düzenli olarak teslim edilen paketleri oldu─čunu ortaya koyan ara┼čt─▒rma, tüketicilerin genellikle drone teslimat─▒n─▒ kolayl─▒k ve h─▒z için günlük hayata entegre etmeye haz─▒r oldu─čunu gösteriyor. Öte yandan ara┼čt─▒rmaya kat─▒lanlar─▒n %36's─▒, genel halk─▒n veya hükümetlerin teslimat için büyük ölçekli drone kabulünü onaylamayaca─č─▒n─▒ dü┼čünüyor. Drone teslimatlar─▒yla ilgili olarak kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %43'ü, drone'nun bozulup e┼čyalar─▒n─▒ almayaca─č─▒ için endi┼čelenirken, %19'u teslimat s─▒ras─▒da insani bir etkile┼čim olmamas─▒n─▒ olumsuz kar┼č─▒l─▒yor.

 

­čľÁ Halka aç─▒k dokunmatik ekranlar─▒n sonu mu geliyor?

Ultraleap’in Birle┼čik Krall─▒k, ABD, Çin ve Japonya'da 2.000 kat─▒l─▒mc─▒yla gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma, kamuya aç─▒k alanlarda yer alan dokunmatik ekranlara yönelik tüketici tutumlar─▒n─▒ inceliyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan bulgular─▒, tüketicilerin yar─▒s─▒ndan fazlas─▒n─▒n (%52) dokunmatik ekran hijyeni konusunda endi┼čeli oldu─čunu ve bu endi┼čelerin yaln─▒zca COVID-19'dan kaynaklanmad─▒─č─▒n─▒ gösteriyor. Ara┼čt─▒rma ayr─▒ca, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n ço─čunlu─čunun (%72) halka aç─▒k dokunmatik ekranlardaki mikroplar─▒ önlemek için en az─▒ndan bazen davran─▒┼člar─▒n─▒ de─či┼čtirdi─čini ve yakla┼č─▒k üçte birinin (%29) her zaman davran─▒┼člar─▒n─▒ de─či┼čtirdi─čini ortaya koyuyor. Bu davran─▒┼člar ┼čunlar─▒ içeriyor: ekrana mümkün oldu─čunca az dokunmak (%25), ekrana dokunmadan önce (%29) veya ekrana dokunduktan sonra (%45)  el dezenfektan─▒ kullanmak ve hatta dokunmatik ekran kullanmak zorunda olduklar─▒ yerlerden kaç─▒nmak (%10).

 

Tüketicilerin metaverse’den beklentileri var Tüketicilerin metaverse’den beklentileri var!

Talkdesk'in 16-54 ya┼č aras─▒ 1.500 ABD'li tüketiciyle gerçekle┼čtirdi─či "Connecting in the Metaverse" ara┼čt─▒rmas─▒, neredeyse her 10 kat─▒l─▒mc─▒dan 7’sinin (%69) arkada┼člar─▒yla, ailesiyle ve i┼č arkada┼člar─▒yla etkile┼čim kurmak ve etkinliklerin tad─▒n─▒ ç─▒karmak için metaverse benzeri ortamlar─▒ ke┼čfederek h─▒zl─▒ bir kaçamak arad─▒─č─▒n─▒ ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rmaya kat─▒lanlar─▒n ço─čunlu─ču son zamanlarda metaverse benzeri bir platformu ziyaret etmi┼č olsa da, erkeklerin (%73) bu dijital dünyay─▒ ziyaret etme olas─▒l─▒─č─▒ kad─▒nlardan (%62) daha fazla. ┼×a┼č─▒rt─▒c─▒ olmayan bir ┼čekilde, Y ku┼ča─č─▒ (%75) ve Z ku┼ča─č─▒ (%64), Baby Boomer Ku┼ča─č─▒’ndan (%45) daha s─▒k metaverse dünyas─▒nda. Bunlar─▒n yan─▒ s─▒ra ara┼čt─▒rmaya kat─▒lan kad─▒nlar─▒n, metaverse ula┼čt─▒klar─▒nda, bu platformlar─▒ sanal bir ma─čaza olarak kullanmalar─▒ daha olas─▒ görünüyor (kad─▒nlar için %25, erkekler için %18). Buna göre, metaverse ma─čazalar─▒n─▒ kullanan kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n yakla┼č─▒k yar─▒s─▒ (%47) sanal ürünler sat─▒n ald─▒─č─▒n─▒ veya fiziksel bir ürün sat─▒n almak için ilham ald─▒─č─▒n─▒ söylüyor. Ancak, tüketicilerin yar─▒s─▒ndan biraz fazlas─▒ (%51) mü┼čteri hizmetlerinin meta veri taban─▒nda daha iyi olmas─▒n─▒ bekliyor.

 

Kimola'dan Haftan─▒n Meraklar─▒

Yeni nesil teknolojiler ile ortaya ç─▒kan ve pandemi döneminde temas─▒ ortadan kald─▒rmak için yayg─▒n olarak kullan─▒lan QR menüler bas─▒l─▒ menüleri geride b─▒rakm─▒┼č durumda. Peki toplum olarak QR menülere al─▒┼čt─▒k m─▒, yoksa hala bas─▒l─▒ menü isteyen oluyor mu?

 

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest