Kimola Bülten #104: Maske gibi QR menülerden de bıktık mı?

Aug 07, 2022 - 4 min read
Kimola Bülten #104: Maske gibi QR menülerden de bıktık mı?

İletişim ve araştırma profesyonelleri için hazırlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik araştırmalar ve tüketici verilerinin kullanım dünyası ile ilgili bu haftanın öne çıkan haberleri sizlerle!

 

Kişiselleştirilmiş sağlık ürünlerine tüketicinin ilgisi yoğun

Kişiselleştirilmiş Sağlık Ürünlerinde Tüketici İlgisi 

Vesta’nın 5.567 ABD’linin katılımıyla gerçekleştirdiği bir araştırma, tüketicilerin önümüzdeki yılda vitaminler, mineraller, takviyeler ve sporcu içeceklerinde kişiselleştirme aradığını gözler önüne seriyor. Araştırmanın öne çıkan verileri, 10 katılımcıdan 6’sının (%60) özellikle vitaminler, mineraller ve takviyeler ile her üç tüketiciden birinin ise sporcu içecekleri ile ilgilendiğini gösteriyor. Ayrıca katılımcıların %58'i, kişiselleştirilmiş takviye ürünleriyle çok fazla ilgilenirken, bu gurubun lideri Z Kuşağı (%71) olarak karşımıza çıkıyor. Milenyumlar, gerçek gıda kaynakları (%72) ve süper gıda bileşenleri (%69) içeren takviyeler istiyor. Bunların yanı sıra tüketicilerin %86'sı, sporcu içecekleri satın alacağı zaman aile/arkadaş tavsiyelerinin önemli olduğunu söylerken, sporcular ve ünlüler sırasıyla %38 ve %28’lik oranlar ile son sırada yer alıyor.

 

Reklam içeren dijital yayınlar reklamsız yayınlara tercih ediliyor

Reklam İçeren Dijital Yayınlar 

Ipsos ve Infillion’un ABD’de 2.500 kişi ile gerçekleştirdiği araştırma, reklam biçimlerinin ve uzunlukların dikkat seviyesiyle ilişkisini ortaya koyarken, mahremiyet ve daha fazla kişiselleştirme için tüketici duyarlılığını araştırıyor. Araştırmanın dikkat çeken bulgularına göre, tüketicilerin %73'ü gördükleri reklamların tekrar ettiğini söylerken, %61'i yayın içeriğindeki reklam aralarında çoklu görev yaptıklarını söylüyor. Ayrıca tüketicilerin %67'si, reklam destekli dijital yayın seçeneklerini reklamsız olanlara tercih ediyor ve %50'si, ilgi alanlarına göre uyarlanmış reklamları iyi veya yararlı olarak görüyor. Öte yandan tüketicilerin %70'ten fazlası, daha kişiselleştirilmiş reklamlar karşılığında daha ayrıntılı kişisel bilgiler sunacağını belirtiyor.

 

Tüketiciler Drone ile Teslimata Hazır mı?

Auterion ile Propeller Insights'ın, ABD'de 18 ila 65 yaş grubundaki 1.022 katılımcıyla yaptığı “Drone Teslimatına İlişkin Tüketici Tutumları” araştırması, katılımcıların %58'inin drone teslimatları fikrini beğendiğini ve %64'ünün drone'ların şu anda eve teslimat için bir seçenek haline geldiğini veya yakın gelecekte olacağını düşündüğünü ortaya koyuyor. Araştırmaya katılanların %80'inden fazlasının evlerine düzenli olarak teslim edilen paketleri olduğunu ortaya koyan araştırma, tüketicilerin genellikle drone teslimatını kolaylık ve hız için günlük hayata entegre etmeye hazır olduğunu gösteriyor. Öte yandan araştırmaya katılanların %36'sı, genel halkın veya hükümetlerin teslimat için büyük ölçekli drone kabulünü onaylamayacağını düşünüyor. Drone teslimatlarıyla ilgili olarak katılımcıların %43'ü, drone'nun bozulup eşyalarını almayacağı için endişelenirken, %19'u teslimat sırasıda insani bir etkileşim olmamasını olumsuz karşılıyor.

 

Halka Açık Dokunmatik Ekranlar

Ultraleap’in Birleşik Krallık, ABD, Çin ve Japonya'da 2.000 katılımcıyla gerçekleştirdiği araştırma, kamuya açık alanlarda yer alan dokunmatik ekranlara yönelik tüketici tutumlarını inceliyor. Araştırmanın öne çıkan bulguları, tüketicilerin yarısından fazlasının (%52) dokunmatik ekran hijyeni konusunda endişeli olduğunu ve bu endişelerin yalnızca COVID-19'dan kaynaklanmadığını gösteriyor. Araştırma ayrıca, katılımcıların çoğunluğunun (%72) halka açık dokunmatik ekranlardaki mikropları önlemek için en azından bazen davranışlarını değiştirdiğini ve yaklaşık üçte birinin (%29) her zaman davranışlarını değiştirdiğini ortaya koyuyor. Bu davranışlar şunları içeriyor: ekrana mümkün olduğunca az dokunmak (%25), ekrana dokunmadan önce (%29) veya ekrana dokunduktan sonra (%45)  el dezenfektanı kullanmak ve hatta dokunmatik ekran kullanmak zorunda oldukları yerlerden kaçınmak (%10).

 

Tüketicilerin metaverse’den beklentileri var

Tüketicilerin Metaverse’den Beklentileri

Talkdesk'in 16-54 yaş arası 1.500 ABD'li tüketiciyle gerçekleştirdiği "Connecting in the Metaverse" araştırması, neredeyse her 10 katılımcıdan 7’sinin (%69) arkadaşlarıyla, ailesiyle ve iş arkadaşlarıyla etkileşim kurmak ve etkinliklerin tadını çıkarmak için metaverse benzeri ortamları keşfederek hızlı bir kaçamak aradığını ortaya koyuyor. Araştırmaya katılanların çoğunluğu son zamanlarda metaverse benzeri bir platformu ziyaret etmiş olsa da, erkeklerin (%73) bu dijital dünyayı ziyaret etme olasılığı kadınlardan (%62) daha fazla. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Y kuşağı (%75) ve Z kuşağı (%64), Baby Boomer Kuşağı’ndan (%45) daha sık metaverse dünyasında. Bunların yanı sıra araştırmaya katılan kadınların, metaverse ulaştıklarında, bu platformları sanal bir mağaza olarak kullanmaları daha olası görünüyor (kadınlar için %25, erkekler için %18). Buna göre, metaverse mağazalarını kullanan katılımcıların yaklaşık yarısı (%47) sanal ürünler satın aldığını veya fiziksel bir ürün satın almak için ilham aldığını söylüyor. Ancak, tüketicilerin yarısından biraz fazlası (%51) müşteri hizmetlerinin meta veri tabanında daha iyi olmasını bekliyor.

 

Kimola'dan Haftanın Merakları

Yeni nesil teknolojiler ile ortaya çıkan ve pandemi döneminde teması ortadan kaldırmak için yaygın olarak kullanılan QR menüler basılı menüleri geride bırakmış durumda. Peki toplum olarak QR menülere alıştık mı, yoksa hala basılı menü isteyen oluyor mu?

 

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest