Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Kimola Bülten #102: Falım sakızlarda neden sadece aşk falları var?

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Jul 25, 2022 - 5 min read
Kimola Bülten #102: Falım sakızlarda neden sadece aşk falları var?

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan içgörüler, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle!

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

 

  Restoran deneyiminin en önemli unsurlar─▒: Temizlik ve güven.

Deloitte’un ABD'de 1.000 tüketicinin kat─▒l─▒m─▒yla gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma, restoran mü┼čterileri aras─▒nda tüketim kal─▒plar─▒n─▒ ┼čekillendiren trendler hakk─▒nda fikir veriyor ve restoranlar─▒n ba┼čar─▒l─▒ olmak için yapabilecekleri eylemleri inceliyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan verilerine göre, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n 3'te 1'i daha fazla temizlik ve güvenin, daha s─▒k d─▒┼čar─▒da yemek yemelerini sa─člayaca─č─▒n─▒ söylüyor. Hatta, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n yar─▒s─▒ndan fazlas─▒ (%55), yiyeceklerinin güvenilirli─či ve temizli─či hakk─▒nda bilgi sahibi olmak için %10 ila %50 aras─▒nda daha fazla ödemeye raz─▒ olacaklar─▒n─▒ belirtiyor. Buna kar┼č─▒l─▒k, dijital sipari┼čin bir öncelik oldu─ču a┼čikar ama hangi kanallardan diye incelendi─činde; tesis d─▒┼č─▒ndan sipari┼č veren mü┼čterilerin be┼čte ikisinin (%40), bir restoran─▒n kendi web sitesini veya uygulamas─▒n─▒ kullanmay─▒ tercih etti─či gözlemleniyor. On ki┼čiden biri ise (%11), yemek sipari┼č uygulamlar─▒ gibi üçüncü taraf bir arac─▒ tercih ediyor.

 

   ─░nsanlar─▒n %60’─▒ bu yaz aile ve arkada┼člar─▒yla bulu┼čmay─▒ planl─▒yor.

OnePoll taraf─▒ndan Motel 6 ad─▒na ABD’de 2.000 ki┼činin kat─▒l─▒m─▒yla yürütülen ara┼čt─▒rma, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %57'sinin bu yaz bir aile veya arkada┼č toplant─▒s─▒na kat─▒lmay─▒ planlad─▒─č─▒n─▒ ortaya koyuyor. Bunun nedeni, neredeyse kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n üçte ikisinin (%65) aile ve arkada┼č toplant─▒lar─▒n─▒n yaz aylar─▒nda di─čer tatillerden daha fazla ne┼če getirdi─čine inan─▒yor olmas─▒. Buna ek olarak ara┼čt─▒rma, ortalama bir kat─▒l─▒mc─▒n─▒n yakla┼č─▒k 80 mil seyahat etmeye istekli oldu─čunu, ancak yakla┼č─▒k üçte birinin (%32) sevdiklerini görmek için 100 milden fazla yol kat edece─čini gösteriyor. Bu y─▒l gezginlerin %70'i, ister kiral─▒k (%30) isterse kendilerinin (%40) olsun, sevdikleriyle bulu┼čmalar─▒na arabayla gitmeyi dü┼čünüyor. Konaklama söz konusu oldu─čunda, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n üçte birinden fazlas─▒ (%36) bir oteli tercih ediyor. Ara┼čt─▒rma ayn─▒ zamanda, insanlar─▒n aileleriyle ve gelenekleriyle nas─▒l bir araya geldiklerini de inceliyor. Kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n yar─▒s─▒ndan fazlas─▒ (%55), eski gelenekleri yerine getirmenin ve yenilerini yaratman─▒n bir kar─▒┼č─▒m─▒n─▒ dört gözle bekliyor.

 

 

  Tüketicilerin 3’te 1’i mü┼čteri deneyiminin iyile┼čti─čini, 3’te 1’i daha kötü oldu─čunu söylüyor.

Customer Contact Week (CCW) Digital taraf─▒ndan 150.000’den fazla tüketici ile gerçekle┼čtirilen küresel bir ara┼čt─▒rma, mü┼čteri deneyiminin son birkaç y─▒lda pek geli┼čmedi─čini gösteriyor. Buna göre, tüketicilerin %33'ü deneyimlerinin kötüle┼čti─čini, %9'u da çok olumsuz oldu─čunu dü┼čünüyor. Ara┼čt─▒rmaya kat─▒lanlar─▒n %35'i ise, eskisiyle ayn─▒ oldu─čunu söylüyor. Bunun yan─▒ s─▒ra, tüketicileri memnun etmenin en önemli stratejisi olan ki┼čiselle┼čtirme ile ilgili olarak kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n %52'si, yaln─▒zca baz─▒ deneyimlerin ki┼čiselle┼čtirildi─čini, %33'ü deneyimlerinin ço─čunun ki┼čiselle┼čtirilmedi─čini söylerken; yaln─▒zca %15'i ço─čunlukla ki┼čiselle┼čtirilmi┼č oldu─čuna inan─▒yor. Öte yandan tüketicilere kötü deneyimlerinin kendilerini nas─▒l etkiledi─či soruldu─čunda; %43'ü art arda iki hayal k─▒r─▒kl─▒─č─▒n─▒ndan sonra ba┼čka bir markaya geçeceklerini, %35'i üç veya dört kötü deneyimle kar┼č─▒la┼čt─▒klar─▒nda markay─▒ de─či┼čtireceklerini söylerken, %17'si tek bir kötü deneyim ya┼čaman─▒n ba┼čka bir markaya geçmek için yeterli olaca─č─▒n─▒ belirtiyor.

Kaynak: Digital Information World

  Emojiler herkes taraf─▒ndan ayn─▒ anla┼č─▒lm─▒yor.

Dünya Emoji Günü için Duolingo ve Slack ad─▒na OnePoll taraf─▒ndan yürütülen ve 11 farkl─▒ ülkeden 9.400 ki┼či ile gerçekle┼čtirilen bir ara┼čt─▒rma, Amerikal─▒lar─▒n emoji içermeyen metinleri veya mesajlar─▒ eksik bulma olas─▒l─▒─č─▒n─▒n küresel kat─▒l─▒mc─▒lara k─▒yasla daha yüksek oldu─čunu ortaya koyuyor. Özellikle Amerikal─▒lar emoji yanl─▒s─▒ olsalar da, t─▒pk─▒ insanlar─▒n dili farkl─▒ ┼čekilde kulland─▒klar─▒ gibi emojilerin de anlamlar─▒ veya nas─▒l kullan─▒laca─č─▒ konusunda herkes ayn─▒ fikirde de─čil. Buna göre, ara┼čt─▒rmaya kat─▒lan Amerikal─▒lar─▒n dörtte biri “yüksek sesle a─člayan yüz (­čśş)” emojisi ile “sevinç gözya┼člar─▒ (­čśé)” aras─▒ndaki ayr─▒m konusunda kafas─▒ kar─▒┼čm─▒┼č durumda. "Yüksek sesle a─člayan" emojiyi görenlerin %25'i bunu "sevinçten a─člad─▒─č─▒n─▒" göstermek için kulland─▒klar─▒n─▒ söylüyor. Ayr─▒ca kafa kar─▒┼č─▒kl─▒─č─▒na neden olabilecek tek emoji bu de─čil: “Biraz gülen yüz (­čÖé)” baz─▒lar─▒n─▒n dü┼čündü─čü kadar olumlu olmayabilir. "Mutlu hissetmek" (%38) ve "genel pozitiflik" (%39) dünya genelinde emojinin en çok kullan─▒ld─▒─č─▒ alanlar olsa da, baz─▒lar─▒ bu emojiyi "derin k─▒zg─▒nl─▒k ve/veya güvensizlik" (%14) göstermek için de kullan─▒yor.

 

­čÜŚ Tüketicilerin 4’te 1’i bir sonraki arabalar─▒n─▒n elektrikli araç olaca─č─▒n─▒ söylüyor.

American Automobile Association(AAA)’─▒n 18 ya┼č ve üzeri 1.051 ABD'li ile gerçekle┼čtirdi─či ara┼čt─▒rma, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n dörtte birinin bir sonraki otomobil al─▒mlar─▒nda elektrikli bir araç (yaln─▒zca elektrikle çal─▒┼čan) sat─▒n alma olas─▒l─▒─č─▒n─▒n yüksek oldu─čunu ve Y ku┼ča─č─▒n─▒n buna öncülük etti─čini (%30) ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rman─▒n öne ç─▒kan bulgular─▒na göre, elektrikli araç sat─▒n almak isteyenlerin motivasyonu, yak─▒t maliyetlerinden tasarruf etme yönündeki güçlü istek ve %77'si bunu en büyük ilgi nedeni olarak gösteriyor. Tüketiciler elektrikli otomobil fikrine s─▒cak bak─▒yor olsa da, ┼ču nedenlerden dolay─▒ elektrikli otomobil konusunda tereddütte kalm─▒┼č durumdalar:
  • Daha yüksek sat─▒n alma fiyat─▒: %60
  • ┼×arj için yeterli yer olmad─▒─č─▒ endi┼česi: %60
  • Sürü┼č s─▒ras─▒nda ┼čarj─▒n bitece─či endi┼česi: %58
  • Uzun mesafeli seyahat için uygun olmamas─▒: %55
  • Yüksek pil onar─▒m veya de─či┼čtirme maliyeti: %55.

 

Kimola'dan Haftan─▒n Meraklar─▒

Bu hafta çi─čnedi─čimiz Fal─▒m sak─▒zlar─▒nda hep a┼čk fallar─▒ gördük. Halbuki insan para, sa─čl─▒k gibi konularda da fal görmek istiyor. ─░lk önerimiz ┼čöyle:
Ç─▒kacak maa┼č─▒n yükse─če
Sen bi patrondan iste
Enflasyon da ç─▒kt─▒ de
Gece gelecek ak sakall─▒ dede
­čÖé Sen de fal─▒n─▒ bize Twitter'dan mention atarak Kimola ekibini güldürebilirsin: @kimolaTR

 

 Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest