Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Herkes Konuşuyordu Biz Araştırdık: NFT Dünyası

Author: Hacer Türkben - Intern at Kimola
Hacer Türkben Intern at Kimola
May 22, 2022 - 5 min read
Herkes Konuşuyordu Biz Araştırdık: NFT Dünyası

Non-Fungible Token (NFT)

/╦în╔Ĺ╦Én.f╩în.d╩ĺ╔¬.b╔Öl ╦łto╩Ő.k╔Ön/

  • Dijital bir varl─▒─č─▒n benzersiz oldu─čunu ve birbirinin yerine geçemeyece─čini onaylayan blok zinciri ad─▒ verilen  bir dijital defterde depolanan veri birimidir.

 

Pandeminin de etkisiyle sektörler dijital dönü┼čüm yar─▒┼č─▒na h─▒zl─▒ bir geçi┼č yapt─▒lar. Kültür ve sanat dünyas─▒ da bu de─či┼čime adapte olmu┼č görünüyor. Özellikle; 2017 y─▒l─▒nda hayat─▒m─▒za giren ve son y─▒llar─▒n gözde merak konusu NFT, dijital sanat anlay─▒┼č─▒na tam anlam─▒yla farkl─▒ bir soluk getirdi. Dijital ortamda depolanabilen her türlü sesli, yaz─▒l─▒ ve görsel içerik NFT format─▒na dönü┼čtürülebiliyor.

Hal böyleyken, dikkat çekici ve gündemde olan konular─▒ ara┼čt─▒rmaya hevesli Kimola Ekibi olarak, NFT kitlesi üzerine yapt─▒─č─▒m─▒z ara┼čt─▒rmam─▒z─▒ takdim ediyorum. 


Nas─▒l bir yol izledik?

Kimola’n─▒n staj ekibi olarak ─░çgörü ekibinin yönlendirme ve destekleri ile 2022 y─▒l─▒n─▒n Mart ay─▒nda Twitter üzerinden çe┼čitli anahtar sözcükler kullanarak NFT hakk─▒nda öne ç─▒kan anahtar kelimelerin (kavramlar, pazar yerileri, jargonlar, vb) geçti─či 14.316 veri elde ettik. Ard─▒ndan büyük verinin içinde yer alan kullan─▒labilir bilgiye eri┼čebilmek için ilgisiz verileri eleyerek ham 1.500 veriyi, platformlar hakk─▒ndaki konu┼čmalardan sanat─▒n kavramsal olarak ele al─▒nd─▒─č─▒ tart─▒┼čmalara geni┼č bir spekturumdaki verilerimizi tüm konular─▒ kapsayacak 8 ana ba┼čl─▒kta s─▒n─▒fland─▒rd─▒k. Bu noktada her ana kategorinin de kendi alt kategorileri oldu─čunu söylememiz gerekir.

NFT Kitlesi Konu┼čmalar─▒

NFT Kitlesi Ne Konu┼čuyor?

Analizi yap─▒lan içeriklerde, en öne ç─▒kan ana kategori neredeyse her üç veriden biriyle “Platform” kategorisi. Bu kategori alt─▒ndaki bahsedilmelerin ise %61’i yo─čunlukla çekili┼člerin oldu─ču reklam ve kampanyalar konusunda. Verilerin %27’si ise yeni ç─▒kan platformlar─▒n tan─▒t─▒m─▒. Genel olarak NFT pazar─▒ için çok dinamik bir pazar demek mümkün. Bir ay içerisinde NFT eserlerinizi sergilebilece─činiz veya yeni eserler alabilece─činiz yepyeni platformlar ç─▒k─▒yor.

NFT Platformlar

OpenSea, Super Rare ve Binance ise bu kategoride en çok bahsedilen platformlar olarak öne ç─▒k─▒yor. K─▒sacas─▒ NFT i┼člerine girecekseniz bu üç platformu bilmek zorundas─▒n─▒z.

 

Etkile┼čim Desen Var

Birbirleriyle fikir al─▒┼čveri┼či yapmay─▒ ve etkile┼čimde bulunmay─▒ seven kitlemizin “Komünite ─░leti┼čimi” kategorisi alt─▒nda 402 veri yer al─▒yor. Bu kategorinin yar─▒s─▒ndan fazlas─▒ günayd─▒n, hal hat─▒r sorma ve tebrik mesajlar─▒nda bulunduklar─▒ sohbet konu┼čmalar─▒.  Ayr─▒ca kategorinin %38’i popüler ve gelece─či parlak koleksiyonlar hakk─▒nda bilgilendirme içerikleri.

Herhangi bir NFT projesi, sanatç─▒s─▒ ya da platformu hakk─▒nda birbirlerinden bilgi almaktan çekinmeyen kitlemiz, birbirlerinin görü┼člerini de oldukça önemsemekte. Öyle ki koleksiyonlar─▒n gelece─či ile ilgili öngörülerini ve NFT dünyas─▒na ait bilgileri s─▒kl─▒kla payla┼č─▒yorlar. Ek olarak yeterli bilgi sahibi olmayan di─čer kullan─▒c─▒lar ile video içerik payla┼č─▒mlar─▒, Discord ve Twitter sohbet odalar─▒nda konu┼čmalar gerçekle┼čmekte. 

NFT

NFT Sanatç─▒lar─▒ eserlerinin tan─▒t─▒m─▒ için de s─▒kl─▒kla sosyal medyaya ba┼čvuruyor. Özellikle Twitter bu konuda ilk ba┼čvurulan kaynak. Son eserini çe┼čitli platformlarda yay─▒na alan eser üreticileri sonras─▒nda eseri hakk─▒nda duyuru ve ileti┼čimlere ba┼čl─▒yor. Özellikle NFT Projesi olarak ç─▒kan i┼člerde bu duyurular bal─▒ ba┼č─▒na bir kampanya ┼čeklinde birkaç gün veya daha fazlas─▒n─▒ kapsayan geni┼č bir aral─▒kta.

NFT Platformlar

NFT hakk─▒ndaki konu┼čmalar─▒n %18'i eserlerin payla┼č─▒ld─▒─č─▒ içerikler. Bu içeriklerde genel olarak, NFT topluluklar─▒ndaki payda┼člardan yani eser üreticilerinden veya eser sahip alan ki┼čilerden geliyor. Bu payla┼č─▒mlar─▒n büyük ço─čunluklar─▒ eserlerin estetik de─čerlerini ve anlam─▒n─▒ öven içerikler. 

“Yat─▒r─▒m” kategorisinde ise tavsiye alma e─čilimi gösteren kullan─▒c─▒lardan bahsetmek mümkün. Öyle ki konu┼čmalar─▒n yar─▒s─▒ndan fazlas─▒n─▒ (%52) tavsiye içerikli payla┼č─▒mlar al─▒yor. NFT borsas─▒, hangi projenin de─čerinin yükselece─či ve likidite güncellemeleri hakk─▒ndaki konu┼čmalar s─▒kl─▒kla tavsiye olarak yer almakta. Bununla beraber kar/zarar durumlar─▒ndan bahseden %27, NFT hakk─▒ndaki önyarg─▒ ve bilgi eksikli─činden dolay─▒ bir bariyere sahip olan kullan─▒c─▒lar ise %21’lik bir paya sahip.

NFT

Popüler ba┼čl─▒klar─▒m─▒z─▒n yan─▒ s─▒ra öne ç─▒kan di─čer ba┼čl─▒klar ve içerikleri ise ┼ču ┼čekilde; “Haber” ana ba┼čl─▒─č─▒nda, NFT eserleri hakk─▒nda payla┼č─▒lan farkl─▒ temalardaki güncel haberler yer almakta. 114 payla┼č─▒mdan olu┼čan bu kategori tüm kategorilerin %8’ini kapsamakta. Farkl─▒ sektörlerdeki anla┼čma haberleri ise en çok bahsedilen temalardan biri. Di─čer temalar incelendi─činde de markalar─▒n ödeme haberleri, kullan─▒c─▒ odakl─▒ haberler, yeni proje haberleri, güncellenmi┼č proje haberleri yer al─▒yor. 5 farkl─▒ temaya uymayan haberler ise di─čer ba┼čl─▒─č─▒ alt─▒nda konumland─▒r─▒ld─▒.

Haber ana ba┼čl─▒─č─▒n─▒ takiben, 64 kullan─▒c─▒ payla┼č─▒mlar─▒nda mizahi ögelere yer vermekte. Özellikle NFT kavram─▒n─▒n net bir Türkçe kar┼č─▒l─▒─č─▒n─▒n olmamas─▒n─▒n yaratt─▒─č─▒ kafa kar─▒┼č─▒kl─▒─č─▒ ve NFT kavram─▒n─▒n tam olarak anla┼č─▒lmamas─▒; kelime ┼čakalar─▒ olarak kar┼č─▒m─▒za ç─▒kmakta. Ek olarak, komik görseller ile yap─▒lan ┼čakalar da bu kitlenin konu┼čtu─ču konular aras─▒nda.

 

“Nft ne ya? Need for speed yeni oyun mu”

“Ele┼čtiri” ve “Sanatç─▒” ana ba┼čl─▒klar─▒ ise NFT kitlesinin konu┼čtu─ču popüler olmayan di─čer temalar─▒ olu┼čturmu┼čtur. Ele┼čtiri temas─▒nda platform, üretici ve ürün odakl─▒ içerikler bulunuyor. Ele┼čtirili temal─▒ payla┼č─▒mlar inceledi─činde ise en çok üretici ele┼čtirisinin yap─▒ld─▒─č─▒ görülmekte. Öyle ki üretici ele┼čtirileri, ele┼čtiri ba┼čl─▒─č─▒nda %62’lik büyük bir paya sahip. Bilgilendirme odakl─▒ sanatç─▒ temas─▒nda ise ünlü sanatç─▒lar─▒n NFT koleksiyonlar─▒n─▒n hikayesini, kültürel de─čerini ve sanatç─▒n─▒n kariyeri hakk─▒ndaki spekülasyonlar─▒ önlemek için s─▒k s─▒k payla┼č─▒m yap─▒lmakta.

 

NFT dünyas─▒na dair yapt─▒─č─▒m─▒z ara┼čt─▒rman─▒n sonuna gelirken, ara┼čt─▒rman─▒n önemli ç─▒kt─▒lar─▒n─▒ toparlayacak olursak;

  • NFT kitlesinin çekili┼čleri sevdi─či ve oldukça fazla etkile┼čim ald─▒─č─▒ görülmekte. NFT dünyas─▒na çekili┼čler sayesinde ad─▒m atmak isteyen ki┼čilerin çekili┼člere ilgisinden de söz etmek mümkün.
  • NFT kitlesi sanat─▒n dijitalle┼čmesi konusunda oldukça memnun.
  • NFT üreticileri koleksiyonlar─▒n daha fazla ki┼či taraf─▒ndan ilgi görmesi ve sanatç─▒lar─▒n daha fazla ki┼čiye duyurulmas─▒ için birbirlerine destek olmakta.
  • NFT borsas─▒ ve likidite güncellemeleri hakk─▒ndaki konu┼čmalar s─▒kl─▒kla yat─▒r─▒m tavsiyesi olarak yer almakta. Bu yönüyle NFT eserler sadece bir sanat eseri de─čil bir yat─▒r─▒m enstrüman─▒ olarak de─čerlendiriliyor.
  • NFT'nin saçmal─▒k oldu─čunu ve dijital bir nesnenin gerçek ya┼čamda kar┼č─▒l─▒─č─▒ olmad─▒─č─▒n─▒ konu┼čan geleneksel bak─▒┼č aç─▒s─▒na sahip ki┼čiler de sosyal medyada çe┼čitli argümanlar─▒n─▒ s─▒k s─▒k dile getiriyorlar.
  • Kullan─▒c─▒lar─▒n kaliteli içerik üretiminden çok sat─▒┼č temas─▒na odaklanmas─▒ da kitleyi pek memnun etmiyor.

NFT, son y─▒llarda sosyal medyada ve haber içeriklerinde s─▒kl─▒kla kar┼č─▒m─▒za ç─▒k─▒yor. Biz de bu sebeple Kimola’daki staj─▒m─▒zda, staj bitirme projesi olarak NFT kitlesini yak─▒n mercek alt─▒na almay─▒ amaçlad─▒k.

S─▒n─▒fland─▒r─▒l─▒p analiz edilen 1500 verinin ard─▒ndan NFT kitlesini özetlemek gerekirse; mevcut kullan─▒mda olan ve yeni ç─▒kan platformlar─▒yla, NFT komünitesinin sürekli birbiri ile bulunduklar─▒ faydal─▒ etkile┼čimlerle, eserlere duyduklar─▒ ilgi ve duygu durumlar─▒yla son olarak da yat─▒r─▒m konusundaki yakla┼č─▒mlar─▒ ile popüler ba┼čl─▒klar─▒m─▒z─▒ süslediler.

Ee tabii bir grup tüketici de ┼čaka yapmay─▒ ve ele┼čtiride bulunmay─▒ da ihmal etmiyor. Kaliteli platformlar─▒n, ilgili ve bilgili bir komünitenin, sanat de─čeri yüksek içeriklerinin ve yat─▒r─▒m yapmaya de─čer bulunan koleksiyonlar─▒n kitlemiz taraf─▒ndan oldukça fazla önemsendi─čini de belirtelim.


Ara┼čt─▒rma Ekibi
Hacer Türkben
Buket Üren

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest