Fast Food Gençliği Apolitik mi?

Mar 14, 2017 - 4 min read
Fast Food Gençliği Apolitik mi?

Türkiye referandum için gün sayarken, her seçim döneminde olduğu gibi genç nüfusun ülkenin politik gündemine olan mesafesi yine merak konusu. Bizler de bu konuya fast food tüketicileri üzerinden yaklaşarak, bu kitlenin apolitik olup olmadığını, 2016 yılında ülke gündemini ne kadar takip ettiklerini ortaya koyan bir çalışma hazırladık.

Çalışma için sosyal medya konuşmalarını analiz eden ürünlerimizden faydalanarak, fast food gençliğinin ülke gündemine olan ilgisini ve hangi olayların bu kitleyi sosyal medya üzerinden harekete geçirebildiğini inceledik. Bunun için ilk olarak markalar dikeyindeki analiz ürünümüz olan Kimola Insights’ın verilerine göre, 2016 yılı boyunca düzenli olarak bir fast food restoranında konum bildirimi yapan sosyal medya kullanıcılardan 864 kişilik bir örneklem oluşturduk. Daha sonra bu örneklem ile sosyal medya konuşmalarından ülke gündemini analiz eden ürünümüz Kimola Trends’in 2016 yılı verileriyle çarpıştırarak aşağıdaki karşılaştırma tablosunu elde ettik.

Türkiye'nin Gündemi VS. Fast Food Gençliğinin Gündemi

Bu tablodaki Spor, Politika, TV gibi kategorileri neye göre sınıflandırdığımız anlaşılabilir; ancak Terör, Anma, Sosyal Vicdan gibi kategorilerin tanım ve içeriklerine değinmekte fayda var. Terör kategorisi, terör eylemleri hakkındaki haberleri, kınamaları ve yorumları konu alan paylaşımlar içeriyor. Anma kategorisindeyse toplum hafızasında yer eden olaylar, topluma mal olmuş kişilerin ölüm yıl dönümleri ve doğum günlerinde gündeme giren konuşmalar toplanıyor. Son olarak Sosyal Vicdan kategorisi toplumsal bilinci uyandırmak için ortak akla hizmet eden konular hakkındaki paylaşımları içeriyor. Kimola Trends ile Twitter Trending Topic’lerini sınıflandırmak için belirlediğimiz bu kategoriler, fast food gençlerinin yaşamlarına ve düşüncelerine ışık tutarak siyasi olaylara ilgilerinin ölçülmesinde yardımcı oluyor.

Gündemden Habersiz ya da Kayıtsızlar mı?

TDK tarafından “siyasi görüş ve olaylardan habersiz veya onlara kayıtsız kalan” kimse olarak tanımlanan apolitik sözcüğünü, biz de bu çalışmada fast food gençliğinin siyasi görüşlere olan ilgisi ve ülke gündeminden haberdar olup olmadıkları bağlamında ele aldık. Çevresine olduğu kadar kendisine de duyarsız bir kitle olduğu düşünülen fast food gençliğinin psikografik verileri gözlemlendiğinde, ülke gündemini takip ettiklerini ve oldukça katılımcı olduklarını görüyoruz. Öyle ki, siyasal olaylardan haberdar olduğu kadar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla belli bir görüş ve duruş da sergileyen bir profilden bahsetmek mümkün. Kitlenin düzenli olarak en çok konuştuğu konuların arasında kendine yer bulan Politika, Terör, Özel Günler, Anma ve Sosyal Vicdan kategorileri fast food gençlerinin genç ama bilinçli bir yapıya sahip olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla bu veriler ışığında fast food gençliğinin, apolitik tanımından oldukça uzak bir yerde durduğu söylenebilir.

Grubun sosyal medya konuşmalarındaki gündem başlıklarını incelendiğimizde Spor konuşmalarının ilk sırada oluşu dikkatleri çekse de Politika tüm yıl boyunca fast food gençlerinin gündemindeki yerini korumuş. Hatta darbe girişimiyle birlikte Spor, Temmuz ayında yerini Politik konuşmalara bırakmış.

Fast Food Severlerin Konuşmaları

Terör, Özel Günler, Anma, Yas & Felaket ve Sosyal Vicdan gibi hassas konu başlıklarına olan ilgilerini de değerlendirdiğimizde bir kez daha açıkça görülüyor ki, fast food gençliği siyasi gündemden ne habersizler ne de ilgisiz. Tam da bu noktada, çok çeşitli siyasi görüş ve duruşa sahip olan kişilerden oluşan bu kitlenin, tek bir siyasi parti ya da kişiye yönelmemesi de oldukça ilgi çekici. Türkiye gündeminde kendine altıncı sıradan yer bulan Ünlüler ve Magazin konuşmalarına, fast food gençliğinin sadece %1,17 oranıyla katılım göstermiş oluşu da grubun tekil bireylere olan bağlılığının kuvvetli olmadığı savını destekliyor. Buna ek olarak aşağıda Politika kategorisinin altında en çok konuşulan konu başlıklarından grubun dinamiklerini yansıtan bazı örnekler incelenebilir;

Fast Food Severlerin Konuştuğu Konular

Hangi Televizyon Yayınlarını Konuştular?

Türkiye televizyonlarında gösterilmekte olan tüm yayınlar hakkındaki sosyal medya konuşmalarını dinlediğimiz ürünümüz Kimola Social TV verilerinden faydalanarak bu kitleye bakıldığında ise yine ilgi alanlarına göre ülke ortalamasından farklılaşan bir profille karşılaşıyoruz. Özellikle, UEFA Euro 2016 boyunca tüm ülkeyi televizyon başına kilitleyen milli maçlar bu kitle arasında önemli bir konuşulma oranı elde etmişken; Kiralık Aşk, Güneşin Kızları gibi gençlik dizilerinin konuşulma oranları ülke ortalamasının altında kalmış.

Fast Food Gençliği'nın İlgilendiği TV Programları

Farkındalık Sahibi ve İlgili Bir Kitle

Sosyal medya paylaşımlarına göre 2016 yılı boyunca düzenli olarak fast food tüketen bir kitle ile oluşturduğumuz bu analiz, ülkedeki genç profilin farklı bir açıdan değerlendirmesini sunuyor. Ön yargılardan uzak, sadece veriye dayalı bir pencereden bakıldığında fast food gençliği için; çevresinde olup bitenlerin farkında, gündemi izleyen ve gündem başlıkları hakkında sosyal medyadan sesini yükselten bir profile sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Feragatname: Bu analiz, Kimola Trends, Kimola Insights ve Kimola Social TV ürünleri kullanılarak 01 Ocak–31 Aralık 2016 tarihleri arasındaki verilerden oluşturulmuştur. Analiz içinde geçen kullanıcı paylaşımları gerçek olup, Kimola ve çalışanlarının kişisel görüşlerini yansıtmaz.

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest