Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Fast Food Gençliği Apolitik mi?

Mar 14, 2017 - 4 min read
Fast Food Gençliği Apolitik mi?

Türkiye referandum için gün sayarken, her seçim döneminde oldu─ču gibi genç nüfusun ülkenin politik gündemine olan mesafesi yine merak konusu. Bizler de bu konuya fast food tüketicileri üzerinden yakla┼čarak, bu kitlenin apolitik olup olmad─▒─č─▒n─▒, 2016 y─▒l─▒nda ülke gündemini ne kadar takip ettiklerini ortaya koyan bir çal─▒┼čma haz─▒rlad─▒k.

Çal─▒┼čma için sosyal medya konu┼čmalar─▒n─▒ analiz eden ürünlerimizden faydalanarak, fast food gençli─činin ülke gündemine olan ilgisini ve hangi olaylar─▒n bu kitleyi sosyal medya üzerinden harekete geçirebildi─čini inceledik. Bunun için ilk olarak markalar dikeyindeki analiz ürünümüz olan Kimola Insights’─▒n verilerine göre, 2016 y─▒l─▒ boyunca düzenli olarak bir fast food restoran─▒nda konum bildirimi yapan sosyal medya kullan─▒c─▒lardan 864 ki┼čilik bir örneklem olu┼čturduk. Daha sonra bu örneklem ile sosyal medya konu┼čmalar─▒ndan ülke gündemini analiz eden ürünümüz Kimola Trends’in 2016 y─▒l─▒ verileriyle çarp─▒┼čt─▒rarak a┼ča─č─▒daki kar┼č─▒la┼čt─▒rma tablosunu elde ettik.

Türkiye'nin Gündemi VS. Fast Food Gençli─činin Gündemi

Bu tablodaki Spor, Politika, TV gibi kategorileri neye göre s─▒n─▒fland─▒rd─▒─č─▒m─▒z anla┼č─▒labilir; ancak Terör, Anma, Sosyal Vicdan gibi kategorilerin tan─▒m ve içeriklerine de─činmekte fayda var. Terör kategorisi, terör eylemleri hakk─▒ndaki haberleri, k─▒namalar─▒ ve yorumlar─▒ konu alan payla┼č─▒mlar içeriyor. Anma kategorisindeyse toplum haf─▒zas─▒nda yer eden olaylar, topluma mal olmu┼č ki┼čilerin ölüm y─▒l dönümleri ve do─čum günlerinde gündeme giren konu┼čmalar toplan─▒yor. Son olarak Sosyal Vicdan kategorisi toplumsal bilinci uyand─▒rmak için ortak akla hizmet eden konular hakk─▒ndaki payla┼č─▒mlar─▒ içeriyor. Kimola Trends ile Twitter Trending Topic’lerini s─▒n─▒fland─▒rmak için belirledi─čimiz bu kategoriler, fast food gençlerinin ya┼čamlar─▒na ve dü┼čüncelerine ─▒┼č─▒k tutarak siyasi olaylara ilgilerinin ölçülmesinde yard─▒mc─▒ oluyor.

Gündemden Habersiz ya da Kay─▒ts─▒zlar m─▒?

TDK taraf─▒ndan “siyasi görü┼č ve olaylardan habersiz veya onlara kay─▒ts─▒z kalan” kimse olarak tan─▒mlanan apolitik sözcü─čünü, biz de bu çal─▒┼čmada fast food gençli─činin siyasi görü┼člere olan ilgisi ve ülke gündeminden haberdar olup olmad─▒klar─▒ ba─člam─▒nda ele ald─▒k. Çevresine oldu─ču kadar kendisine de duyars─▒z bir kitle oldu─ču dü┼čünülen fast food gençli─činin psikografik verileri gözlemlendi─činde, ülke gündemini takip ettiklerini ve oldukça kat─▒l─▒mc─▒ olduklar─▒n─▒ görüyoruz. Öyle ki, siyasal olaylardan haberdar oldu─ču kadar sosyal medyada yapt─▒─č─▒ payla┼č─▒mlarla belli bir görü┼č ve duru┼č da sergileyen bir profilden bahsetmek mümkün. Kitlenin düzenli olarak en çok konu┼čtu─ču konular─▒n aras─▒nda kendine yer bulan Politika, Terör, Özel Günler, Anma ve Sosyal Vicdan kategorileri fast food gençlerinin genç ama bilinçli bir yap─▒ya sahip oldu─čuna i┼čaret ediyor. Dolay─▒s─▒yla bu veriler ─▒┼č─▒─č─▒nda fast food gençli─činin, apolitik tan─▒m─▒ndan oldukça uzak bir yerde durdu─ču söylenebilir.

Grubun sosyal medya konu┼čmalar─▒ndaki gündem ba┼čl─▒klar─▒n─▒ incelendi─čimizde Spor konu┼čmalar─▒n─▒n ilk s─▒rada olu┼ču dikkatleri çekse de Politika tüm y─▒l boyunca fast food gençlerinin gündemindeki yerini korumu┼č. Hatta darbe giri┼čimiyle birlikte Spor, Temmuz ay─▒nda yerini Politik konu┼čmalara b─▒rakm─▒┼č.

Fast Food Severlerin Konu┼čmalar─▒

Terör, Özel Günler, Anma, Yas & Felaket ve Sosyal Vicdan gibi hassas konu ba┼čl─▒klar─▒na olan ilgilerini de de─čerlendirdi─čimizde bir kez daha aç─▒kça görülüyor ki, fast food gençli─či siyasi gündemden ne habersizler ne de ilgisiz. Tam da bu noktada, çok çe┼čitli siyasi görü┼č ve duru┼ča sahip olan ki┼čilerden olu┼čan bu kitlenin, tek bir siyasi parti ya da ki┼čiye yönelmemesi de oldukça ilgi çekici. Türkiye gündeminde kendine alt─▒nc─▒ s─▒radan yer bulan Ünlüler ve Magazin konu┼čmalar─▒na, fast food gençli─činin sadece %1,17 oran─▒yla kat─▒l─▒m göstermi┼č olu┼ču da grubun tekil bireylere olan ba─čl─▒l─▒─č─▒n─▒n kuvvetli olmad─▒─č─▒ sav─▒n─▒ destekliyor. Buna ek olarak a┼ča─č─▒da Politika kategorisinin alt─▒nda en çok konu┼čulan konu ba┼čl─▒klar─▒ndan grubun dinamiklerini yans─▒tan baz─▒ örnekler incelenebilir;

Fast Food Severlerin Konu┼čtu─ču Konular

Hangi Televizyon Yay─▒nlar─▒n─▒ Konu┼čtular?

Türkiye televizyonlar─▒nda gösterilmekte olan tüm yay─▒nlar hakk─▒ndaki sosyal medya konu┼čmalar─▒n─▒ dinledi─čimiz ürünümüz Kimola Social TV verilerinden faydalanarak bu kitleye bak─▒ld─▒─č─▒nda ise yine ilgi alanlar─▒na göre ülke ortalamas─▒ndan farkl─▒la┼čan bir profille kar┼č─▒la┼č─▒yoruz. Özellikle, UEFA Euro 2016 boyunca tüm ülkeyi televizyon ba┼č─▒na kilitleyen milli maçlar bu kitle aras─▒nda önemli bir konu┼čulma oran─▒ elde etmi┼čken; Kiral─▒k A┼čk, Güne┼čin K─▒zlar─▒ gibi gençlik dizilerinin konu┼čulma oranlar─▒ ülke ortalamas─▒n─▒n alt─▒nda kalm─▒┼č.

Fast Food Gençli─či'n─▒n ─░lgilendi─či TV Programlar─▒

Fark─▒ndal─▒k Sahibi ve ─░lgili Bir Kitle

Sosyal medya payla┼č─▒mlar─▒na göre 2016 y─▒l─▒ boyunca düzenli olarak fast food tüketen bir kitle ile olu┼čturdu─čumuz bu analiz, ülkedeki genç profilin farkl─▒ bir aç─▒dan de─čerlendirmesini sunuyor. Ön yarg─▒lardan uzak, sadece veriye dayal─▒ bir pencereden bak─▒ld─▒─č─▒nda fast food gençli─či için; çevresinde olup bitenlerin fark─▒nda, gündemi izleyen ve gündem ba┼čl─▒klar─▒ hakk─▒nda sosyal medyadan sesini yükselten bir profile sahip oldu─čunu söyleyebiliriz.

Feragatname: Bu analiz, Kimola Trends, Kimola Insights ve Kimola Social TV ürünleri kullan─▒larak 01 Ocak–31 Aral─▒k 2016 tarihleri aras─▒ndaki verilerden olu┼čturulmu┼čtur. Analiz içinde geçen kullan─▒c─▒ payla┼č─▒mlar─▒ gerçek olup, Kimola ve çal─▒┼čanlar─▒n─▒n ki┼čisel görü┼člerini yans─▒tmaz.

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest