Yemeksever Kitlesi-Veri Ne Söylüyor?

May 09, 2018 - 3 min read
Yemeksever Kitlesi-Veri Ne Söylüyor?

Teknoloji ile ilk devinimini televizyon ile yaşayan mutfak kültürü, 21. yüzyıl getirilerine ayak uydurarak online ortamda da hızlıca yükseldi. Tarif defterlerinin yerini alan web siteleri, TV programlarının yerini almaya başlayan Youtube kanalları ile yemek pişirme kavramı fiziksel ortamdaki topluluk ve kültür anlayışını online dünyaya kopyalayarak kendine sağlam ve kalıcı bir yer edinmeyi başardı. Türkiye gibi hem yemenin hem de pişirmenin revaçta olduğu ülkelerde Yemek Pişirme ilgisi oldukça yüksek seviyelerde. Fiziksel dünyada öncelikle ev hanımlarının ilgisini çeken bu alan için sosyal medya ortamında hem çalışan hem de genç kullanıcıların katılımının da yüksek olduğu geniş bir içerik üretimi var. Pişirmeyi seven -ya da mecburen pişiren😊- bu kitlenin analiz detaylarında neler var, gelin birlikte göz atalım.

Kimola AI İle Kitle Analizi

Kimola AI ile Türkiye’den 15.000 kişiyle oluşturduğumuz Çok Güzel Pişirir Kitlesi’nin Şubat-Mart-Nisan aylarındaki sosyal medya verilerinde akıllardaki bazı yargıları hem doğrulayıcı, hem de sarsıcı sonuçlar var. Öncelikle genel yargıya uygun şekilde kitlenin %72’si kadın kullanıcılardan oluşuyor, bu kullanıcıların %57’si 24–35 yaş aralığında. İkinci sırada gelen 18–24 yaş aralığı %20, üçüncü sıradaki 35-50 yaş aralığıysa %17’lik bir pay alıyor.

Yemeksever Kitlesi'nin İlgi Alanları

Kadın kullanıcıların ilgi alanlarında açık ara farklı gelen Yemek Pişirme (%23) ilgisinden sonra 2. ve 3. sıralarda Sanat (%8), Sinema (%7) olması ve Sözcü, Hürriyet, BBC Türkçe gibi haber mecralarıyla etkileşime geçmeleri kadın kullanıcıların geneli itibariyle entelektüel bir yapıya sahip olduğuna işaret ediyor. 4 ve 5. sıralarda %6 pay oranıyla gelen Kozmetik & Güzellik ve Moda ilgileri de kendine bakan ve trendleri takip eden bir kitlenin göstergesi.

Televizyonda gündüz kuşağı yüzlerinden Zahide Yetiş (%1), Sahrap Soysal (%1) ve Erol Köse (%1) gibi isimler kitlenin etkileşime geçtiği ünlülerde düşük yüzdeler almış. Bu durum entelektüel bir kitleyi işaret eden diğer verilerle birleştiğinde, sosyal medyada varlık gösteren Yemeksever Kitlesi’nde fiziksel dünyaya kıyasla ev hanımlarının yüzdesel olarak domine olmadığına işaret ediyor.

Erkek kullanıcıları incelediğimizde demografik olarak farklı bir profille karşılaşıyoruz. Kadın kullanıcılara kıyasla sosyal medyada yemek pişirmekle ilgilenen erkek kullanıcılar daha yaşlı. %47 ile ilk sırada gelen 35–50 yaş aralığından sonra %36 ile 24–35 yaş aralığı geliyor. +50 kullanıcı paydası ise %10. Yemek pişirmenin yanı sıra bu kullanıcılar Mizahla (%7), Sanatla (%6), Yemek Gezileri*(%6) ve Müzikle (%6) de ilgilenmişler.

*Gezi amacının yemek yeme ve tatma olduğu ilgi alanı.

Yemeksever Kitlesi'nin Favori Radyo Kanalları

Müzikle içli dışlı olan erkek kullanıcılar Show Radyo (%13), Pal Nostalji (%7) gibi radyo kanallarıyla etkileşime geçmişler. Vedat Milor, Eyüp Kemal Sevinç, Esat Özata gibi şeflerle ilgilenen, Sunay Akın, Ayşe Arman, Fazıl Say, Jehan Barbur gibi ünlü isimlerle etkileşime geçen bu kitlenin yemek pişirmeyi daha çok hobi olarak yaptığını söyleyebiliriz.

Ağırlıklı olarak kadın kullanıcılardan oluşan Yemeksever Kitlesi sosyal medyada entelektüel bir çizgiye sahip. Refika Birgül, Arda Türkmen, Memet Özer, Vedat Milor gibi şeflerin ön plana çıktığı bu kitlede Sanat, yemek pişirmeden sonra en fazla gösterilen ilgi alanı. Sosyal medyada yemek pişirmekle ilgilenen bu kitleyi hedefleyecek markalar için entelektüel bir Müzisyen, yerinde bir marka yüzü olacaktır.

Daha fazlası için iletişime geçelim; https://kimola.com/contact

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest