Dünya’da ve Türkiye’de E-Ticaret Kullananların Karşılaştırması-Veri Ne Söylüyor?

Feb 01, 2019 - 7 min read
Dünya’da ve Türkiye’de E-Ticaret Kullananların Karşılaştırması-Veri Ne Söylüyor?

Satın alma alışkanlıklarımızın hemen hemen hepsi internet ile entegre hale gelmiş durumda. Artık online platformlar üzerinden yemek sipariş etmek, kıyafet satın almak, müzik dinleme ve içerik seyretme platformlarına ücretli üye olmak, teknolojik ürünleri, evimizin kapısına kadar getirtmek gibi her satın almamızı internet ile ilişkili hale getirdik. Bu durum tüketicinin gözünde olduğu kadar, ürünlerini satmak isteyen firmalar için de büyük bir kolaylık sağlıyor. Türkiye’de üretilmiş bir ürünün dünyaya ihraç edilmesi oldukça karlı fakat, var olan, büyük ve rekabet içeren bu ekosistemde sizin ürününüz nasıl öne çıkacak ve hedeflediğiniz tüketicilere ulaşacak?

Satın alma davranışları, ülkeden ülkeye, kültürden kültüre ve özellikle kitleden kitleye farklılık gösterir. Ürününüzü Türkiye pazarında satmakta zorluk yaşamıyor olabilirsiniz fakat, dünya pazarına ürün ihraç etmek, sadece hedeflediğiniz kullanıcıların dikkatini çekmek ve onlar ile aynı dilden konuşmak ile mümkün.

Türkiye ve Dünya arasındaki farklara ulaşmak için, GittiGidiyor Kitlesi ile Amazon Kitlesi’ni karşılaştırma yoluna gittik. Analizimizde kullandığımız veriler 22.12.2018 ile 22.01.2019 tarih aralığını kapsamakta. Analizimizde faydalandığımız bu kitleler, Amazon ve GittiGidiyor ile etkileşime geçen 30.000 kullanıcıdan oluşmakta.

Amazon Neden Bu Kadar Önemli?

Amazon; sunduğu tüm faydalardan önce üstün başarı gösteren bir girişimcilik örneği. Bu yüzden iş dünyası içersinide oldukça ilgi gören ve örnek alınması gereken bir marka haline gelmiş durumda. Günümüzde marka değeri; 188 milyar dolara ulaşan Amazon, sadece bir e-ticaret sitesi olmasının dışında yaptığı teknoloji yatırımları ve geliştirdiği yeni teknoloji ürünleri ile de gündeme gelmekte. Bu özellikleri sayesinde dünya e-ticaret pazarına hükmeden bir tekel haline gelmiş durumda. Geliştirdiğiniz ürünü internet üzerinden düyaya ihraç etme amacı taşıyorsanız Amazon, neredeyse içinde mecburen bulunmanız gereken bir platform.

Demografik Özelliklerin Karşılaştırılması

GittiGidiyor Kitlesi’nin Demografik Yapısı

GittiGidiyor Kitlesi’nin Demografik Yapısı

GittiGidiyor Kitlesi’nin cinsiyet dağılımında erkeklerin baskın olduğu görünüyor. 24–35 yaş aralığı, kitlemizin büyük oranını oluşturmakta. Bunun yanında 35–50 yaş aralığı da hayli yüksek bir orana sahip.

Amazon Kitlesi’nin Demografik Yapısı

Amazon Kitlesi’nin Demografik Yapısı

Amazon Kitlesi de erkek baskın bir yapıya sahip. Fakat kadınların oranı GittiGidiyor Kitlesi kadınlarından daha yüksek. Dolayısıyla dünya pazarına yönelik stratejilerde kadınlar, Türkiye pazarına göre daha kritik bir öneme sahip. Amazon Kitlesi’nde 35–50 yaş aralığının daha yüksek olması, dünya e-ticaret pazarı tüketicilerinin Türkiye’den daha genç bir yapıda olduğuna da işaret ediyor.

İlgi Alanlarının Karşılaştırılması

GittiGidiyor Kitlesi’nin İlgi Alanları

GittiGidiyor Kitlesi’nin İlgi Alanları

Amazon Kitlesi İlgi Alanları

Amazon Kitlesi İlgi Alanları

Amazon Kitlesi’nin teknolojiye karşı olan ilgisi GittiGidiyor Kitlesi’nden daha fazla. Amazon; yaptığı teknoloji yatırımları ve geliştirdiği ürünler sayesinde kitlesi üzerinde olumlu bir etki yaratabilmiş. Dünya pazarına teknolojik ürünler sunmayı planlayan bir firmaysanız, Amazon mutlaka var olmanız gereken bir mecra olarak öne çıkıyor. Rekabetin oldukça yoğun olduğu teknoloji sektörü için, yeni ve gelecek vaat eden ürünleri satışa sunmak bu kitlenin dikkatini çekecektir.

Mizaha olan ilgi GittiGidiyor Kitlesi için çok önemli, fakat aynı durum Amazon Kitlesi’nde görünmüyor. Dünya pazarında etkili bir şekilde yer almak için ürünlerin tanıtımında daha ciddi bir üslup kullanılmalı.

Amazon Kitlesi vs. Gittigidiyor Kitlesi

Her iki kitlede de edebiyat, sinema gibi sanat dallarına karşı yoğun bir ilgi görünmüyor, fakat Amazon Kitlesi’nin müziğe karşı olan ilgisi GittiGidiyor Kitlesi’ne göre daha yüksek. Amazon Kitlesi özellikle rock müziğe, daha fazla ilgi gösteriyor.

İki kitle de erkek baskın bir yapıda olduğu için spora olan ilgi üst sıralarda yer almakta.

Amazon Kitlesi, GittiGidiyor Kitlesi’ne göre iş yaşamına karşı oldukça fazla ilgi göstermekte. İş yaşamı ilgisinin kırılımlarında; ekonomi/finans ve girişimciliğe karşı bir yoğunlaşma bulunuyor. Bunun sebebi, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un girişimcilik dünyasında popüler bir figür olarak öne çıkması şeklinde yorumlanabilir. İş yaşamına olan ilginin bu kadar yoğun olması, dünya genelinde, beyaz yakalı çalışanların internet üzerinden alışveriş yapma eğiliminin yüksek olduğunu gösteriyor.

Amazon Kitlesi’nin magazine karşı olan ilgisi 5. sırada yer almakta. İlgilendikleri ünlülerin hayatlarını yakından takip eden bu kitle, GittiGidiyor Kitlesi’nden daha meraklı bir yapıya sahip.

Her iki kitle için söyleyebiliriz ki; teknoloji ve bilime karşı olan ilginin ilk 10 sıralaması içerisinde yer alması, internet üzerinden alışveriş yapan kişilerin, teknolojide ve bilimdeki güncel gelişmeleri izlediğini ve bu gelişmelere ayak uydurmaya çalıştıklarını gösteriyor. Bu açıdan bakıldığında, yeni bir gelişme içeren ya da farklı bir fayda sunan ürünler bu kitlelerin dikkatini çekecektir.

TV Programları Karşılaştırması

GittiGidiyor Kitlesi’nin TV Programları ile etkileşim özellikleri

GittiGidiyor Kitlesi’nin TV Programları ile etkileşim özellikleri

Amazon Kitlesi’nin TV Programları ile etkileşim özellikleri

Amazon Kitlesi’nin TV Programları ile etkileşim özellikleri

GittiGidiyor Kitlesi’nin TV programı tercihlerinde spor ve yarışma programlarına karşı bir yoğunlaşma olduğu görünüyor. Amazon Kitlesi’nde bundan farklı olarak, daha eşit bir dağılım gözlenmekte. İzlenecek TV programları stratejilerinde tek bir program türü etrafında şekillenen bir yol izlemek doğru olmayacaktır.

GittiGidiyor Kitlesi’nin TV programları ile etkileşimi oranı, (%33) Amazon Kitlesi’nin oranından (%24) daha yüksek. Türkiye pazarında TV üzerinden tanıtım faaliyetleri yürütmek daha etkili bir yolken dünya pazarında TV mecrası daha az etkili olacaktır.

Haber programları ile etkileşim oranları Amazon Kitlesi için daha yüksek. Amazon Kitlesi için TV üzerinden haber takibi yapmak, halen önemini sürdürüyor.

Haber Kaynakları Özelliklerin Karşılaştırılması

Amazon Kitlesi’nin haber kaynakları ile etkileşim özellikleri

Gittigidiyor Kitlesi’nin haber kaynakları ile etkileşim oranı (%47), Amazon Kitlesi’nin oranından(%27) daha yüksek. TV Programları başlığında ortaya çıkan farklılık haber kaynaklarında da görünmekte.

GittiGidiyor Kitlesi’nin haber kaynağı tercihlerinde muhalif kaynaklar alt sıralarda gelmekte. Ana akım mecralardan ayrılmayan Gittigidiyor kitlesine ulaşmak için, bu haber kaynakları önemliyken, Amazon Kitlesi’nin 3. sırasında ekonomi ve iş yaşamı gibi konular ile ilgili içerikler üreten Economist yer almakta.

Amazon Kitlesi’nin Economist ile etkileşime geçme sebebi; sadece gündem takibi yapmak değil, kendilerini mesleki ve bireysel düzeyde geliştirme çabalarının olması. Bu yüzden dünya pazarına açılmak için, en popüler haber kaynaklarının tanıtım için kullanılmasının yanında, kişilerin kendilerini geliştirmek için başvurduğu mecralarda da yer alınmalı.

Marka Tercihi Özelliklerin Karşılaştırılması

GittiGidiyor Kitlesi’nin en fazla etkileşime geçtiği markalar ve sektörler

GittiGidiyor Kitlesi’nin en fazla etkileşime geçtiği markalar ve sektörler

Amazon Kitlesi’nin en fazla etkileşime geçtiği markalar ve sektörler

Amazon Kitlesi’nin en fazla etkileşime geçtiği markalar ve sektörler

Gittigidiyor Kitlesi’nde e-ticarete ve otomotive karşı bir yoğunlaşma görünürken, Amazon Kitlesi’nin ilgi gösterdiği sektörler daha eşit bir şekilde dağılım gösteriyor. Her şey ile azar azar ilgilenen bu kitleye ulaşmak için oluşturulacak stratejiler ve işbirlikleri, tek bir kanaldan yürütülmemeli. Kullanıcıların karşısına birden fazla alanda çıkmayı sağlamak için; tek bir kanaldan yürümeyen ve birbirinden farklı mecraları içeren, çeşitli stratejilerin uygulanması daha etkileyici olacaktır.

GittiGidiyor Kitlesi, e-ticaret sektöründe GittiGidiyor.com’un yanında diğer e-ticaret siteleri ile de ilgilenmekte. Amazon Kitlesi’nde böyle bir durum görünmüyor. E-ticaret sektörü Türkiye için daha rekabetçi bir anlayışı temsil ederken, Dünya pazarında Amazon, tekelleşme eğilimi göstermekte. Bu yüzden e-ticaret yolu ile dünya pazarında rol oynamak isteyen firmalar, Amazon’u etkili bir şekilde kullanmak durumundalar.

Amazon Kitlesi’nin markalar ile etkileşim oranlarının ilk 10 sırasına baktığımızda, Twitter, Youtube gibi sosyal mecralar ile oldukça yüksek oranlara sahip. Bunun yanında bu kitle, Netflix, Xbox gibi eğlence hizmeti sunan markalara da ilgi gösteriyor. Tercihlerinin büyük çoğunluğu hayatlarımıza yakın sayılabilecek bir zamanda girmeye başlamış markalardan oluşmakta. Bu durum, Amazon Kitlesi’nin yeniliklere kolay uyum sağlayan ve bu yenilikleri takip eden bir yapıda olduğunu gösteriyor. Dünya pazarına inovatif ve yaratıcı ürünler sunmak, bu açıdan bakıldığında kitle üzerinde etkili olacaktır.

Fenomenler İle Etkileşim Oranlarının Karşılaştırılması

GittiGidiyor Kitlesi’nin en fazla etkileşime geçtiği fenomenler

GittiGidiyor Kitlesi’nin en fazla etkileşime geçtiği fenomenler

Amazon Kitlesi’nin en fazla etkileşime geçtiği fenomenler

Amazon Kitlesi’nin en fazla etkileşime geçtiği fenomenler

İki kitlenin fenomenler ile girdiği etkileşimin oranlarına baktığımızda belirgin farklılıklar göze çarpıyor. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un başarısının ön planda olmasından dolayı, bu kitle reklamcılık/pazarlama, teknoloji ve girişimcilik fenomenleri ile etkileşime geçmeyi tercih ediyor.

GittiGidiyor Kitlesi’nin en fazla etkileşime geçtiği fenomenlerin türlerinde; mizah, günlük konuşma ve özlü söz kategorierine karşı bir yoğunlaşma görünüyor. Amazon Kitlesi’nin daha eşit bir yapıda olmasının yanında GittiGidiyor Kitlesi’nden farklı olarak, ebeveynlik, seyahat, gibi türler de öne çıkıyor.

En Fazla Etkileşime Geçilen Ünlüler Başlığının Karşılaştırılması

GittiGidiyor Kitlesi’nin ünlüler ile etkileşim oranları

GittiGidiyor Kitlesi’nin ünlüler ile etkileşim oranları

Amazon Kitlesi’nin ünlüler ile etkileşim oranları

Amazon Kitlesi’nin ünlüler ile etkileşim oranları

GittiGidiyor Kitlesi ile Amazon Kitlesi’nin etkileşime geçtiği ünlülerin kategorilerinde benzerlikler bulunmakla birlikte ilginç farklılıklar da göze çarpmakta.

Amazon, girişimcilik dünyasının gözünde üstün bir başarı örneği, bu yüzden Amazon Kitlesi’nin aynı şekilde başarı göstermiş Bill Gates, Elon Musk gibi karakterlere karşı ilgi duymakta. Amazon Kitlesi’nin en fazla etkileşime geçtiği ünlü kategorilerinde iş dünyası karakterleri ilk 3 içerisinde yer almakta. ‘‘Başarı’’ bu kitle için önemli bir kavram. Bu yüzden dünya pazarına girmek isteyen bir firmaysanız, ‘‘başarı’’ vurgusunu etkili bir şekilde kullanmak doğru yol olabilir.

GittiGidiyor Kitlesi gazeteciler ile oldukça fazla etkileşime geçiyor, fakat Amazon Kitlesi gazeteciler yerine iş dünyası karakterlerini tercih ediyor.

Kitle Analizi

Siyasi Eğilimler Başlığının Karşılaştırılması

GittiGidiyor Kitlesi’nin siyasi partiler ile etkileşim oranlarına baktığımızda; merkez sağ ve aşırı sağ partilerin önde olduğu görünüyor. Amazon Kitlesi bu açıdan farklı bir yapı göstermekte. Amazon Kitlesi merkez sol partiler ile daha fazla etkileşime geçiyor fakat, bu kitlenin genel bakışta siyasi partiler ile etkileşime geçme oranı, GittiGidiyor Kitlesi’nin 4'te 1'i kadar.

Türkiye pazarında yapılacak olan e-ticaret hamleleri siyasetten etkilenmeye müsait bir yapıdayken, dünya pazarı için aynı durum söz konusu değil. Bu kullanıcılar siyaset ile ilgilenmekten çok kendilerini mesleki ve bireysel düzeyde geliştirmeye daha fazla odaklanmış kullanıcılardan oluşuyor.

Sonuç

İşi büyütmek ve dünya pazarına uyum sağlamak için GittiGidiyor Kitlesi ve Amazon Kitlesi’nin farklılıklarına odaklanıp, yapılması uygun olan birkaç hamle derledik.

Dünya e-ticaret sektöründeki müşteriler Türkiye pazarına göre daha yenilikçi bir yapıda. Kendilerini geliştirmeye odaklanmış bu kitle, siyaset ile ilgilenmiyor. Amazon Kitlesi’nde kadınların oranının daha yüksek olmasından dolayı, ayrı bir pazarlama stratejisi oluşturmak doğru bir yol olacaktır.

İşi büyütmek için bizimle şuradan iletişime geçebilirsiniz: https://kimola.com/contact

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest