Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Dünya’da ve Türkiye’de E-Ticaret Kullananların Karşılaştırması-Veri Ne Söylüyor?

Feb 01, 2019 - 7 min read
Dünya’da ve Türkiye’de E-Ticaret Kullananların Karşılaştırması-Veri Ne Söylüyor?

Sat─▒n alma al─▒┼čkanl─▒klar─▒m─▒z─▒n hemen hemen hepsi internet ile entegre hale gelmi┼č durumda. Art─▒k online platformlar üzerinden yemek sipari┼č etmek, k─▒yafet sat─▒n almak, müzik dinleme ve içerik seyretme platformlar─▒na ücretli üye olmak, teknolojik ürünleri, evimizin kap─▒s─▒na kadar getirtmek gibi her sat─▒n almam─▒z─▒ internet ile ili┼čkili hale getirdik. Bu durum tüketicinin gözünde oldu─ču kadar, ürünlerini satmak isteyen firmalar için de büyük bir kolayl─▒k sa─čl─▒yor. Türkiye’de üretilmi┼č bir ürünün dünyaya ihraç edilmesi oldukça karl─▒ fakat, var olan, büyük ve rekabet içeren bu ekosistemde sizin ürününüz nas─▒l öne ç─▒kacak ve hedefledi─činiz tüketicilere ula┼čacak?

Sat─▒n alma davran─▒┼člar─▒, ülkeden ülkeye, kültürden kültüre ve özellikle kitleden kitleye farkl─▒l─▒k gösterir. Ürününüzü Türkiye pazar─▒nda satmakta zorluk ya┼čam─▒yor olabilirsiniz fakat, dünya pazar─▒na ürün ihraç etmek, sadece hedefledi─činiz kullan─▒c─▒lar─▒n dikkatini çekmek ve onlar ile ayn─▒ dilden konu┼čmak ile mümkün.

Türkiye ve Dünya aras─▒ndaki farklara ula┼čmak için, GittiGidiyor Kitlesi ile Amazon Kitlesi’ni kar┼č─▒la┼čt─▒rma yoluna gittik. Analizimizde kulland─▒─č─▒m─▒z veriler 22.12.2018 ile 22.01.2019 tarih aral─▒─č─▒n─▒ kapsamakta. Analizimizde faydaland─▒─č─▒m─▒z bu kitleler, Amazon ve GittiGidiyor ile etkile┼čime geçen 30.000 kullan─▒c─▒dan olu┼čmakta.

Amazon Neden Bu Kadar Önemli?

Amazon; sundu─ču tüm faydalardan önce üstün ba┼čar─▒ gösteren bir giri┼čimcilik örne─či. Bu yüzden i┼č dünyas─▒ içersinide oldukça ilgi gören ve örnek al─▒nmas─▒ gereken bir marka haline gelmi┼č durumda. Günümüzde marka de─čeri; 188 milyar dolara ula┼čan Amazon, sadece bir e-ticaret sitesi olmas─▒n─▒n d─▒┼č─▒nda yapt─▒─č─▒ teknoloji yat─▒r─▒mlar─▒ ve geli┼čtirdi─či yeni teknoloji ürünleri ile de gündeme gelmekte. Bu özellikleri sayesinde dünya e-ticaret pazar─▒na hükmeden bir tekel haline gelmi┼č durumda. Geli┼čtirdi─činiz ürünü internet üzerinden düyaya ihraç etme amac─▒ ta┼č─▒yorsan─▒z Amazon, neredeyse içinde mecburen bulunman─▒z gereken bir platform.

Demografik Özelliklerin Kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒lmas─▒

GittiGidiyor Kitlesi’nin Demografik Yap─▒s─▒

GittiGidiyor Kitlesi’nin Demografik Yap─▒s─▒

GittiGidiyor Kitlesi’nin cinsiyet da─č─▒l─▒m─▒nda erkeklerin bask─▒n oldu─ču görünüyor. 24–35 ya┼č aral─▒─č─▒, kitlemizin büyük oran─▒n─▒ olu┼čturmakta. Bunun yan─▒nda 35–50 ya┼č aral─▒─č─▒ da hayli yüksek bir orana sahip.

Amazon Kitlesi’nin Demografik Yap─▒s─▒

Amazon Kitlesi’nin Demografik Yap─▒s─▒

Amazon Kitlesi de erkek bask─▒n bir yap─▒ya sahip. Fakat kad─▒nlar─▒n oran─▒ GittiGidiyor Kitlesi kad─▒nlar─▒ndan daha yüksek. Dolay─▒s─▒yla dünya pazar─▒na yönelik stratejilerde kad─▒nlar, Türkiye pazar─▒na göre daha kritik bir öneme sahip. Amazon Kitlesi’nde 35–50 ya┼č aral─▒─č─▒n─▒n daha yüksek olmas─▒, dünya e-ticaret pazar─▒ tüketicilerinin Türkiye’den daha genç bir yap─▒da oldu─čuna da i┼čaret ediyor.

─░lgi Alanlar─▒n─▒n Kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒lmas─▒

GittiGidiyor Kitlesi’nin ─░lgi Alanlar─▒

GittiGidiyor Kitlesi’nin ─░lgi Alanlar─▒

Amazon Kitlesi ─░lgi Alanlar─▒

Amazon Kitlesi ─░lgi Alanlar─▒

Amazon Kitlesi’nin teknolojiye kar┼č─▒ olan ilgisi GittiGidiyor Kitlesi’nden daha fazla. Amazon; yapt─▒─č─▒ teknoloji yat─▒r─▒mlar─▒ ve geli┼čtirdi─či ürünler sayesinde kitlesi üzerinde olumlu bir etki yaratabilmi┼č. Dünya pazar─▒na teknolojik ürünler sunmay─▒ planlayan bir firmaysan─▒z, Amazon mutlaka var olman─▒z gereken bir mecra olarak öne ç─▒k─▒yor. Rekabetin oldukça yo─čun oldu─ču teknoloji sektörü için, yeni ve gelecek vaat eden ürünleri sat─▒┼ča sunmak bu kitlenin dikkatini çekecektir.

Mizaha olan ilgi GittiGidiyor Kitlesi için çok önemli, fakat ayn─▒ durum Amazon Kitlesi’nde görünmüyor. Dünya pazar─▒nda etkili bir ┼čekilde yer almak için ürünlerin tan─▒t─▒m─▒nda daha ciddi bir üslup kullan─▒lmal─▒.

Amazon Kitlesi vs. Gittigidiyor Kitlesi

Her iki kitlede de edebiyat, sinema gibi sanat dallar─▒na kar┼č─▒ yo─čun bir ilgi görünmüyor, fakat Amazon Kitlesi’nin müzi─če kar┼č─▒ olan ilgisi GittiGidiyor Kitlesi’ne göre daha yüksek. Amazon Kitlesi özellikle rock müzi─če, daha fazla ilgi gösteriyor.

─░ki kitle de erkek bask─▒n bir yap─▒da oldu─ču için spora olan ilgi üst s─▒ralarda yer almakta.

Amazon Kitlesi, GittiGidiyor Kitlesi’ne göre i┼č ya┼čam─▒na kar┼č─▒ oldukça fazla ilgi göstermekte. ─░┼č ya┼čam─▒ ilgisinin k─▒r─▒l─▒mlar─▒nda; ekonomi/finans ve giri┼čimcili─če kar┼č─▒ bir yo─čunla┼čma bulunuyor. Bunun sebebi, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un giri┼čimcilik dünyas─▒nda popüler bir figür olarak öne ç─▒kmas─▒ ┼čeklinde yorumlanabilir. ─░┼č ya┼čam─▒na olan ilginin bu kadar yo─čun olmas─▒, dünya genelinde, beyaz yakal─▒ çal─▒┼čanlar─▒n internet üzerinden al─▒┼čveri┼č yapma e─čiliminin yüksek oldu─čunu gösteriyor.

Amazon Kitlesi’nin magazine kar┼č─▒ olan ilgisi 5. s─▒rada yer almakta. ─░lgilendikleri ünlülerin hayatlar─▒n─▒ yak─▒ndan takip eden bu kitle, GittiGidiyor Kitlesi’nden daha merakl─▒ bir yap─▒ya sahip.

Her iki kitle için söyleyebiliriz ki; teknoloji ve bilime kar┼č─▒ olan ilginin ilk 10 s─▒ralamas─▒ içerisinde yer almas─▒, internet üzerinden al─▒┼čveri┼č yapan ki┼čilerin, teknolojide ve bilimdeki güncel geli┼čmeleri izledi─čini ve bu geli┼čmelere ayak uydurmaya çal─▒┼čt─▒klar─▒n─▒ gösteriyor. Bu aç─▒dan bak─▒ld─▒─č─▒nda, yeni bir geli┼čme içeren ya da farkl─▒ bir fayda sunan ürünler bu kitlelerin dikkatini çekecektir.

TV Programlar─▒ Kar┼č─▒la┼čt─▒rmas─▒

GittiGidiyor Kitlesi’nin TV Programlar─▒ ile etkile┼čim özellikleri

GittiGidiyor Kitlesi’nin TV Programlar─▒ ile etkile┼čim özellikleri

Amazon Kitlesi’nin TV Programlar─▒ ile etkile┼čim özellikleri

Amazon Kitlesi’nin TV Programlar─▒ ile etkile┼čim özellikleri

GittiGidiyor Kitlesi’nin TV program─▒ tercihlerinde spor ve yar─▒┼čma programlar─▒na kar┼č─▒ bir yo─čunla┼čma oldu─ču görünüyor. Amazon Kitlesi’nde bundan farkl─▒ olarak, daha e┼čit bir da─č─▒l─▒m gözlenmekte. ─░zlenecek TV programlar─▒ stratejilerinde tek bir program türü etraf─▒nda ┼čekillenen bir yol izlemek do─čru olmayacakt─▒r.

GittiGidiyor Kitlesi’nin TV programlar─▒ ile etkile┼čimi oran─▒, (%33) Amazon Kitlesi’nin oran─▒ndan (%24) daha yüksek. Türkiye pazar─▒nda TV üzerinden tan─▒t─▒m faaliyetleri yürütmek daha etkili bir yolken dünya pazar─▒nda TV mecras─▒ daha az etkili olacakt─▒r.

Haber programlar─▒ ile etkile┼čim oranlar─▒ Amazon Kitlesi için daha yüksek. Amazon Kitlesi için TV üzerinden haber takibi yapmak, halen önemini sürdürüyor.

Haber Kaynaklar─▒ Özelliklerin Kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒lmas─▒

Amazon Kitlesi’nin haber kaynaklar─▒ ile etkile┼čim özellikleri

Gittigidiyor Kitlesi’nin haber kaynaklar─▒ ile etkile┼čim oran─▒ (%47), Amazon Kitlesi’nin oran─▒ndan(%27) daha yüksek. TV Programlar─▒ ba┼čl─▒─č─▒nda ortaya ç─▒kan farkl─▒l─▒k haber kaynaklar─▒nda da görünmekte.

GittiGidiyor Kitlesi’nin haber kayna─č─▒ tercihlerinde muhalif kaynaklar alt s─▒ralarda gelmekte. Ana ak─▒m mecralardan ayr─▒lmayan Gittigidiyor kitlesine ula┼čmak için, bu haber kaynaklar─▒ önemliyken, Amazon Kitlesi’nin 3. s─▒ras─▒nda ekonomi ve i┼č ya┼čam─▒ gibi konular ile ilgili içerikler üreten Economist yer almakta.

Amazon Kitlesi’nin Economist ile etkile┼čime geçme sebebi; sadece gündem takibi yapmak de─čil, kendilerini mesleki ve bireysel düzeyde geli┼čtirme çabalar─▒n─▒n olmas─▒. Bu yüzden dünya pazar─▒na aç─▒lmak için, en popüler haber kaynaklar─▒n─▒n tan─▒t─▒m için kullan─▒lmas─▒n─▒n yan─▒nda, ki┼čilerin kendilerini geli┼čtirmek için ba┼čvurdu─ču mecralarda da yer al─▒nmal─▒.

Marka Tercihi Özelliklerin Kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒lmas─▒

GittiGidiyor Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či markalar ve sektörler

GittiGidiyor Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či markalar ve sektörler

Amazon Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či markalar ve sektörler

Amazon Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či markalar ve sektörler

Gittigidiyor Kitlesi’nde e-ticarete ve otomotive kar┼č─▒ bir yo─čunla┼čma görünürken, Amazon Kitlesi’nin ilgi gösterdi─či sektörler daha e┼čit bir ┼čekilde da─č─▒l─▒m gösteriyor. Her ┼čey ile azar azar ilgilenen bu kitleye ula┼čmak için olu┼čturulacak stratejiler ve i┼čbirlikleri, tek bir kanaldan yürütülmemeli. Kullan─▒c─▒lar─▒n kar┼č─▒s─▒na birden fazla alanda ç─▒kmay─▒ sa─člamak için; tek bir kanaldan yürümeyen ve birbirinden farkl─▒ mecralar─▒ içeren, çe┼čitli stratejilerin uygulanmas─▒ daha etkileyici olacakt─▒r.

GittiGidiyor Kitlesi, e-ticaret sektöründe GittiGidiyor.com’un yan─▒nda di─čer e-ticaret siteleri ile de ilgilenmekte. Amazon Kitlesi’nde böyle bir durum görünmüyor. E-ticaret sektörü Türkiye için daha rekabetçi bir anlay─▒┼č─▒ temsil ederken, Dünya pazar─▒nda Amazon, tekelle┼čme e─čilimi göstermekte. Bu yüzden e-ticaret yolu ile dünya pazar─▒nda rol oynamak isteyen firmalar, Amazon’u etkili bir ┼čekilde kullanmak durumundalar.

Amazon Kitlesi’nin markalar ile etkile┼čim oranlar─▒n─▒n ilk 10 s─▒ras─▒na bakt─▒─č─▒m─▒zda, Twitter, Youtube gibi sosyal mecralar ile oldukça yüksek oranlara sahip. Bunun yan─▒nda bu kitle, Netflix, Xbox gibi e─člence hizmeti sunan markalara da ilgi gösteriyor. Tercihlerinin büyük ço─čunlu─ču hayatlar─▒m─▒za yak─▒n say─▒labilecek bir zamanda girmeye ba┼člam─▒┼č markalardan olu┼čmakta. Bu durum, Amazon Kitlesi’nin yeniliklere kolay uyum sa─člayan ve bu yenilikleri takip eden bir yap─▒da oldu─čunu gösteriyor. Dünya pazar─▒na inovatif ve yarat─▒c─▒ ürünler sunmak, bu aç─▒dan bak─▒ld─▒─č─▒nda kitle üzerinde etkili olacakt─▒r.

Fenomenler ─░le Etkile┼čim Oranlar─▒n─▒n Kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒lmas─▒

GittiGidiyor Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či fenomenler

GittiGidiyor Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či fenomenler

Amazon Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či fenomenler

Amazon Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či fenomenler

─░ki kitlenin fenomenler ile girdi─či etkile┼čimin oranlar─▒na bakt─▒─č─▒m─▒zda belirgin farkl─▒l─▒klar göze çarp─▒yor. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un ba┼čar─▒s─▒n─▒n ön planda olmas─▒ndan dolay─▒, bu kitle reklamc─▒l─▒k/pazarlama, teknoloji ve giri┼čimcilik fenomenleri ile etkile┼čime geçmeyi tercih ediyor.

GittiGidiyor Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či fenomenlerin türlerinde; mizah, günlük konu┼čma ve özlü söz kategorierine kar┼č─▒ bir yo─čunla┼čma görünüyor. Amazon Kitlesi’nin daha e┼čit bir yap─▒da olmas─▒n─▒n yan─▒nda GittiGidiyor Kitlesi’nden farkl─▒ olarak, ebeveynlik, seyahat, gibi türler de öne ç─▒k─▒yor.

En Fazla Etkile┼čime Geçilen Ünlüler Ba┼čl─▒─č─▒n─▒n Kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒lmas─▒

GittiGidiyor Kitlesi’nin ünlüler ile etkile┼čim oranlar─▒

GittiGidiyor Kitlesi’nin ünlüler ile etkile┼čim oranlar─▒

Amazon Kitlesi’nin ünlüler ile etkile┼čim oranlar─▒

Amazon Kitlesi’nin ünlüler ile etkile┼čim oranlar─▒

GittiGidiyor Kitlesi ile Amazon Kitlesi’nin etkile┼čime geçti─či ünlülerin kategorilerinde benzerlikler bulunmakla birlikte ilginç farkl─▒l─▒klar da göze çarpmakta.

Amazon, giri┼čimcilik dünyas─▒n─▒n gözünde üstün bir ba┼čar─▒ örne─či, bu yüzden Amazon Kitlesi’nin ayn─▒ ┼čekilde ba┼čar─▒ göstermi┼č Bill Gates, Elon Musk gibi karakterlere kar┼č─▒ ilgi duymakta. Amazon Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či ünlü kategorilerinde i┼č dünyas─▒ karakterleri ilk 3 içerisinde yer almakta. ‘‘Ba┼čar─▒’’ bu kitle için önemli bir kavram. Bu yüzden dünya pazar─▒na girmek isteyen bir firmaysan─▒z, ‘‘ba┼čar─▒’’ vurgusunu etkili bir ┼čekilde kullanmak do─čru yol olabilir.

GittiGidiyor Kitlesi gazeteciler ile oldukça fazla etkile┼čime geçiyor, fakat Amazon Kitlesi gazeteciler yerine i┼č dünyas─▒ karakterlerini tercih ediyor.

Kitle Analizi

Siyasi E─čilimler Ba┼čl─▒─č─▒n─▒n Kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒lmas─▒

GittiGidiyor Kitlesi’nin siyasi partiler ile etkile┼čim oranlar─▒na bakt─▒─č─▒m─▒zda; merkez sa─č ve a┼č─▒r─▒ sa─č partilerin önde oldu─ču görünüyor. Amazon Kitlesi bu aç─▒dan farkl─▒ bir yap─▒ göstermekte. Amazon Kitlesi merkez sol partiler ile daha fazla etkile┼čime geçiyor fakat, bu kitlenin genel bak─▒┼čta siyasi partiler ile etkile┼čime geçme oran─▒, GittiGidiyor Kitlesi’nin 4'te 1'i kadar.

Türkiye pazar─▒nda yap─▒lacak olan e-ticaret hamleleri siyasetten etkilenmeye müsait bir yap─▒dayken, dünya pazar─▒ için ayn─▒ durum söz konusu de─čil. Bu kullan─▒c─▒lar siyaset ile ilgilenmekten çok kendilerini mesleki ve bireysel düzeyde geli┼čtirmeye daha fazla odaklanm─▒┼č kullan─▒c─▒lardan olu┼čuyor.

Sonuç:

─░┼či büyütmek ve dünya pazar─▒na uyum sa─člamak için GittiGidiyor Kitlesi ve Amazon Kitlesi’nin farkl─▒l─▒klar─▒na odaklan─▒p, yap─▒lmas─▒ uygun olan birkaç hamle derledik.

Dünya e-ticaret sektöründeki mü┼čteriler Türkiye pazar─▒na göre daha yenilikçi bir yap─▒da. Kendilerini geli┼čtirmeye odaklanm─▒┼č bu kitle, siyaset ile ilgilenmiyor. Amazon Kitlesi’nde kad─▒nlar─▒n oran─▒n─▒n daha yüksek olmas─▒ndan dolay─▒, ayr─▒ bir pazarlama stratejisi olu┼čturmak do─čru bir yol olacakt─▒r.

─░┼či büyütmek için bizimle ┼čuradan ileti┼čime geçebilirsiniz: https://kimola.com/contact

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest