Announcing Our GPT Integration: Transform Customer Reviews into Powerful Marketing

Kimola Bülten #30: "Canım meşgulsün galiba."

Author: Melodi Diner - Jr. Marketing Specialist, Kimola
Melodi Diner Jr. Marketing Specialist, Kimola
Feb 11, 2021 - 3 min read
Kimola Bülten #30: "Canım meşgulsün galiba."

─░leti┼čim ve ara┼čt─▒rma profesyonelleri için haz─▒rlanan, içgörüye doyuran podcast'imiz Verizekal─▒lar, pandemi süreci içgörüleri, tüketicileri anlamaya yönelik ara┼čt─▒rmalar ve tüketici verilerinin kullan─▒m dünyas─▒ ile ilgili bu haftan─▒n öne ç─▒kan haberleri sizlerle! Haftal─▒k bültenimize abone olmak isterseniz ┼ču linkten abone olabilir, Kimola'dan tüketici içgörüleri edinmek ve tüketici ara┼čt─▒rmalar─▒m─▒z hakk─▒nda daha fazla bilgi almak isterseniz de ┼ču linkten bize ula┼čabilirsiniz.

─░çgörülü bir hafta olsun!

 

­čÄë Kimola'dan Podcast: Verizekal─▒lar Bölüm 17: Yar─▒n olmaz ┼čimdi.

Yar─▒n olmaz ┼čimdi

Ara┼čt─▒rma ve ileti┼čim profesyonelleri için Kimola ekibi taraf─▒ndan haz─▒rlanan 5 dakikal─▒k podcast yay─▒n─▒m─▒z Verizekal─▒lar’─▒n 17. bölümünde, tüketicinin virüs korkusunu, milliyetçili─čin bula┼č riskini azaltmas─▒n─▒, baz─▒ zamirlerin baz─▒ ┼čark─▒lar─▒n popülerli─čine olan etkisini, online market al─▒┼čveri┼č verilerini ve tüketicinin h─▒zl─▒ teslimat sevdas─▒n─▒ konu┼čuyoruz. Spotify’da dinlemek isteyenler ┼čuraya, Megaphone’da dinlemek isteyenler ┼čuraya, Powerapp'te dinlemek isteyenler ┼čuraya, Apple Podcasts üzerinden dinlemek isteyenler ise ┼čuraya.

 

Ara┼čt─▒rma ve Veri Dünyas─▒nda Bu Haftan─▒n Öne Ç─▒kanlar─▒

Maddi endi┼če yöneticinin de tüketicinin de gündeminde!

Oracle ve Farnoosh Torabi taraf─▒ndan, 14 ülkede 9000’den fazla kat─▒l─▒mc─▒ ile gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rmaya göre, COVID-19; maddi endi┼če, üzüntü ve korkuyu beraberinde getirdi. Maddi endi┼če ve stresin yöneticiler aras─▒nda %186, tüketicilerde ise 2 kat artmas─▒ ara┼čt─▒rman─▒n en çarp─▒c─▒ sonuçlar─▒ndan. Ara┼čt─▒rmaya göre, yöneticilerin %51’i yava┼č bir toparlama sürecinden endi┼čeliyken; %38’i bütçe kesintisinden; %27’si ise iflastan endi┼če ediyor. Tüketicilerin ise, %39’u i┼čini kaybetmekten; %38’i birikimini kaybetmekten endi┼čeleniyor.

 

E-spor oyuncular─▒, sa─čl─▒k konusunda daha dikkatli!

Queensland Teknoloji Üniversitesi’nin, 1400 kat─▒l─▒mc─▒ ile 65 ülkede gerçekle┼čtirdi─či, e-spor oyuncular─▒n─▒n stereotipik özelliklerine meydan okuyan ara┼čt─▒rmaya göre, e-spor oyuncular─▒n─▒n, genel popülasyona göre, %9 ile %21 oran─▒ aras─▒nda daha sa─čl─▒kl─▒ bir kiloya sahip oldu─čuna ula┼č─▒ld─▒. Ayr─▒ca ara┼čt─▒rma, e-spor oyuncular─▒n─▒n sorumluluk duygusunun, konu içki ve sigara olunca çok daha fazla oldu─čunu ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rmaya göre e-spor oyuncular─▒n─▒n sadece %3.7’si düzenli sigara, %0.5’i düzenli alkol tüketiyor.

 

Beyin, gelecekteki sosyal sorunlardan kaç─▒nmak için, ço─čunlu─čun fikrine uyum sa─čl─▒yor.

Rusya Ulusal Ara┼čt─▒rma Üniversitesi Ekonomi Yüksek Okulu taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilen ara┼čt─▒rma, ba┼čkalar─▒n─▒n fikirlerinin, ki┼čilerin alg─▒s─▒ üzerindeki etkisini ele al─▒yor. Ara┼čt─▒rmada, beynin bilgiyi i┼čleme ┼čeklinde, ço─čunlu─čun görü┼člerinin etkisi incelenerek, bu sosyal uyum davran─▒┼č─▒ gözlemlendi. Ara┼čt─▒rma, incelenen durumlar─▒n yakla┼č─▒k yar─▒s─▒nda, kat─▒l─▒mc─▒lar─▒n, akranlar─▒n─▒n etkisi ile, bir yabanc─▒ hakk─▒ndaki fikirlerini de─či┼čtirdiklerini ortaya koydu. Ayr─▒ca, beyin sadece ba┼čkalar─▒n─▒n fikirlerine h─▒zla uyum sa─člamakla kalm─▒yor, ayn─▒ zamanda gelecekteki sosyal sorunlardan kaç─▒nmak için bilgiyi ço─čunlu─čun gözünden alg─▒lamaya ba┼čl─▒yor.

 

Pandemi sürecinde evden çal─▒┼čanlar daha me┼čgul!

NordVPN’in verilerine göre, ─░ngiltere, Avusturya, Kanada ve ABD'de evden çal─▒┼čanlar─▒n, bilgisayar─▒nda çal─▒┼čt─▒─č─▒ ortalama süre, COVID-19 krizinden bu yana günde iki saatten fazla artt─▒. Buna ek olarak, Wildgoose’un gerçekle┼čtirdi─či, Guardian taraf─▒ndan payla┼č─▒lan ayr─▒ bir ara┼čt─▒rmaya göre, ─░ngiltere’de çal─▒┼čanlar─▒n %44'ü bir önceki y─▒la göre daha fazla i┼č yükü oldu─čunu belirtti. Çal─▒┼čanlara, evden çal─▒┼čma sürecindeki stresi azaltmak için ne yap─▒labilece─či soruldu─čunda; çal─▒┼čanlar─▒n %55’i, i┼čverenlerinin ileti┼čimi ve i┼č beklentilerini, mesai saatleri içerisinde gerçekle┼čtirmesinin yard─▒mc─▒ olabilece─čini söyledi.

 

Tüketicinin beklentisi, çevre bilinci!

Arçelik taraf─▒ndan Türkiye’de 1250 ki┼či ile gerçekle┼čtirilen, iyi marka alg─▒s─▒ ara┼čt─▒rmas─▒n─▒n sonuçlar─▒, tüketicilerin “iyi ve faydal─▒ marka”dan beklentilerini ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rmaya göre, kat─▒lanlar─▒n %29’u do─čaya zarar vermeyen ürün/hizmet sunumunun; %23’ü üretimin, do─čaya minimum zarar verecek ┼čekilde gerçekle┼čtirilmesinin; %15’i geri dönü┼čüm kullan─▒larak ürün geli┼čtirilmesinin; %15’i çevreye duyarl─▒ projelerde yer al─▒nmas─▒n─▒n; %10’u ise tüketicinin çevre bilinci konusunda uyar─▒lmas─▒n─▒n “iyi ve faydal─▒ marka”dan beklentileri oldu─čunu dile getirdi.

 

Ev almay─▒ planlayan tüketicilerin %85'i kad─▒n!

Hafele Türkiye'nin gerçekle┼čtirdi─či "Gayrimenkulde 2020 ve Ötesi" ara┼čt─▒rmas─▒, tüketicilerin ev al─▒m─▒ ve yenileme tercihlerini ortaya koyuyor. Ara┼čt─▒rmaya göre, evini yenilemek isteyen tüketicilerin %37'si yeni bir ev almay─▒ planlarken; %49'u kapsaml─▒ bir tadilat planl─▒yor. Tüketicilerin %13'ü ise kentsel dönü┼čüm odakl─▒ planlar─▒ oldu─čunu belirtiyor. Ara┼čt─▒rman─▒n ortaya koydu─ču ilginç verilerden biri ise, ev almay─▒ planlayan tüketicilerin %85'inin kad─▒n olmas─▒.

 
 

#─░lginç Bilgi       

Dünyadaki en uzun yer ismi 85 harften olu┼čuyor.
Yeni Zelanda s─▒n─▒rlar─▒ içinde bulunan, 85 harften olu┼čan dünyan─▒n en uzun yer ismi: "Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaunga-
horonukupokaiwhenuakitanatahu" Daha fazla bilgi
Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest