Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Bir Beyaz Yakalının Yaşam Tarzı!

Oct 22, 2018 - 4 min read
Bir Beyaz Yakalının Yaşam Tarzı!

Beyaz Yakal─▒lar Kitlesi’nin ilgi alanlar─▒ndan yola ç─▒karak, gün içerisinde neler yapt─▒klar─▒n─▒ belirledi─čimiz ve ya┼čam stillerini daha yak─▒ndan tan─▒maya çal─▒┼čt─▒─č─▒m─▒z analizimiz ile sizlerleyiz.

Demografi

Beyaz Yakal─▒lar Kitlesi’nin %71'i erkeklerden %29'u kad─▒nlardan olu┼čuyor. Kitlemizin a─č─▒rl─▒kl─▒ ya┼č grubu 24-35 ya┼č aral─▒─č─▒ndaki kullan─▒c─▒lar─▒ içeriyor.

Beyaz Yakal─▒lar─▒n cinsiyet ve ya┼č da─č─▒l─▒m─▒

Beyaz Yakal─▒lar─▒n cinsiyet ve ya┼č da─č─▒l─▒m─▒

Beyaz Yakal─▒lar sosyal s─▒n─▒f ara┼čt─▒rmalar─▒nda ortan─▒n alt─▒ s─▒n─▒ftan, üstün alt─▒ s─▒n─▒fa kadar geni┼č bir da─č─▒l─▒m göstermekte. Bu yüzden bu kitlenin içinde gelir da─č─▒l─▒m─▒ aç─▒s─▒ndan da bir homojenlik bulunmamakta. Bu yüzden içgörülerimizi orta ve ortan─▒n üstü s─▒n─▒f─▒ baz alarak olu┼čturmaya çal─▒┼čt─▒k.

─░lgi Alanlar─▒

Beyaz Yakal─▒lar─▒n ilgi alanlar─▒

Beyaz Yakal─▒lar─▒n ilgi alanlar─▒

Beyaz yakal─▒lar─▒n ço─ču büyük ┼čehirlerde ya┼čamakta ve sabah─▒n erken saatlerinde uyanmaktalar. ─░┼člerine gidip gelirken toplu ta┼č─▒may─▒ veya özel araçlar─▒n─▒ kullanmaktalar. Radyolar ile en fazla etkile┼čime geçilen saatlere bakt─▒─č─▒m─▒zda mesai süresi de dahil olmak üzere i┼če gidi┼č geli┼č zamanlar─▒nda yo─čunla┼čma görüyoruz.

Ya┼čam Tarz─▒ Analizi

Radyolar ile etkile┼čim saatleri ve müzik dinleme zamanlar─▒n─▒n bu süreler içerisinde gerçekle┼čti─či ç─▒kar─▒m─▒n─▒ yapmak yanl─▒┼č olmayacakt─▒r. Müzik ba┼čl─▒─č─▒n─▒n k─▒r─▒l─▒mlar─▒na bakt─▒─č─▒m─▒zda Beyaz Yakal─▒lar’─▒n favori müzik türünün caz müzik oldu─ču görünüyor. Caz’─▒n ard─▒ndan pop müzik ve klasik müzik geliyor.

Beyaz Yakal─▒lar─▒n radyolar ile en fazla etkile┼čime geçtikleri saatler

Beyaz Yakal─▒lar─▒n radyolar ile en fazla etkile┼čime geçtikleri saatler

Sabah kahvesi ve müzik ile birlikte mesaisine ba┼člayan beyaz yakal─▒n─▒n gün içerisinde siyasi partiler ve haber kaynaklar─▒ ile etkile┼čime geçtiklerini gözlemliyoruz.

Günümüz Türkiye’sinde siyasette de─či┼čen ko┼čullar hepimizin hayat standartlar─▒n─▒ do─črudan etkiliyor. Beyaz yakal─▒lar da bunun fark─▒nda gibi görünüyor.

─░┼č Dünyas─▒ ba┼čl─▒─č─▒n─▒n k─▒r─▒l─▒mlar─▒nda beyaz yakal─▒n─▒n en fazla ekonomoi-finans, giri┼čimcilik ve insan kaynaklar─▒ alanlar─▒na ilgi duydu─čunu görüyoruz. Kendi i┼člerini devam ettirirken ayn─▒ zamanda günceli de s─▒k─▒ bir ┼čekilde takip eden beyaz yakal─▒lar teknoloji ile de yak─▒ndan ilgili. Bu konular ile ilgili olan fenomenler ile etkile┼čim saatlerine bakt─▒─č─▒m─▒zda 21.00–00.00 aras─▒nda yo─čunla┼čma oldu─čunu görüyoruz.

M. Serdar Kuzulo─člu, en fazla etkile┼čime geçtikleri reklamc─▒l─▒k ve pazarlama fenomeni.

Beyaz yakal─▒n─▒n mesaisi bitse bile i┼č ya┼čam─▒ ile ilgilenmekten vazgeçmiyor.

Beyaz yakal─▒n─▒n mesaisi bitse bile i┼č ya┼čam─▒ ile ilgilenmekten vazgeçmiyor.

Yeniden üretim süresinde bile internet hayatlar─▒m─▒z─▒ etkisi alt─▒na alm─▒┼č durumda, fakat beyaz yakal─▒lar bunun dengesini kurmu┼člar. Dinlenme faaliyetlerinde, sinema ve edebiyata ilgi gösterirken bir yandan mesleki gündemle de ilgileniyorlar.

Hepimizin hayat─▒n─▒n büyük bir parças─▒ haline gelen teknoloji beyaz yakal─▒lar için daha büyük anlamlar ifade ediyor.

Beyaz Yakal─▒lar’─▒n 4. ilgi alan─▒ olarak spor ba┼čl─▒─č─▒n─▒ görüyoruz. Türkiye’de spor hayat─▒n geni┼č bir alan─▒na nüfuz etti─či için bu alanda ya┼čanan geli┼čmeleri kaç─▒rmak günceli de kaç─▒rmak anlam─▒na geliyor. Sosyalle┼čmenin bir arac─▒ olarak da kullan─▒lan spora, beyaz yakal─▒lar da yak─▒ndan ilgi gösteriyor.

Özellikle erkek beyaz yakal─▒lar hafta sonlar─▒ spor etkinlikleri ile ilgileniyorken, pazartesi geceleri pek uyku tutmuyor gibi.

Spor programlar─▒, gecenin ilerleyen saatlerine kadar pazartesi sendromunu atlatmaya e┼člik ediyor.

Spor programlar─▒ ile en fazla etkile┼čime geçilen gün ve saatler

Spor programlar─▒ ile en fazla etkile┼čime geçilen gün ve saatler

Teknolojiye yak─▒ndan ilgi duyan bir kitlenin bilim ile ilgilenmemesini beklemek yanl─▒┼č olurdu. Bilimde ya┼čanan geli┼čmelerin hayatlar─▒m─▒za yans─▒mas─▒ çok h─▒zl─▒ gerçekle┼čti─či için bu alan─▒ kaç─▒rmak gündemi yak─▒ndan takip eden beyaz yakal─▒lar─▒n yapaca─č─▒ türden bir hata de─čil.

Kitle Analizi

─░┼čten eve geldikten sonra bir film ile birlikte dinlenmek ya da hafta sonu vizyona girmesini beklenen bir filmi izlemek için sinemaya gitmek tam da beyaz yakal─▒lar─▒n yapaca─č─▒ türden bir etkinlik. Sineman─▒n hemen ard─▒ndan edebiyat ba┼čl─▒─č─▒n─▒n gelmesi beyaz yakal─▒lar’─▒n kendilerini her alanda geli┼čtirmek için çaba harcad─▒klar─▒ alg─▒s─▒n─▒ güçlendiriyor.

Edebiyat, sinema ve müzik gibi ilgi alanlar─▒na sahip olan beyaz yakal─▒lar─▒n, bu sanatlar─▒n etkinlikleri ile ilgilenmemesini beklemek yanl─▒┼č olurdu. Görsel sanat ve kültür ba┼čl─▒─č─▒ 10. s─▒radan Beyaz Yakal─▒lar Kitlesi’nin ilgi alanlar─▒na giriyor.

Bu ba┼čl─▒─č─▒n k─▒r─▒l─▒mlar─▒na bakt─▒─č─▒m─▒zda hafta sonlar─▒n─▒ nas─▒l de─čerlendiklerini belirlemek mümkün oluyor. Beyaz yakal─▒lar görsel sanat ve kültür ba┼čl─▒─č─▒n─▒n alt─▒nda sanat etkinlikleri(konser, gösteri vb.), müzeler, tiyatrolar ve sanat galerileri ile ilgililer. Haftan─▒n yorgunlu─čunu bu etkinlikler ile atmaya çal─▒┼čan beyaz yakal─▒lar bir yandan entelektüel geli┼čimlerini de ihmal etmiyor.

Beyaz yakal─▒lar edebiyat ve sanata ilgili

11.s─▒rada otomotiv sektörünü görüyoruz. Beyaz yakal─▒lar ya toplu ta┼č─▒madan ya çok s─▒k─▒ld─▒lar ya da eski arabalar─▒n─▒ de─či┼čtirmek istiyorlar.Beyaz yakal─▒lar─▒n ilgi alanlar─▒n─▒n kalitesinden de belli olaca─č─▒ üzre daha çok lüks say─▒lan otomotiv markalar─▒ ile etkile┼čime geçmeyi tercih ediyorlar.

Beyaz yakal─▒lar─▒n favori otomotiv markalar─▒

Beyaz yakal─▒lar─▒n favori otomotiv markalar─▒

E-ticaret de art─▒k hayat pratiklerimizden biri haline gelmi┼č durumda. Beyaz yakal─▒lara da internet üzerinden al─▒┼čveri┼č yapmak daha kolay geliyor.E-ticaret ba┼čl─▒─č─▒nda 1. s─▒rada Hepsiburada, 2. s─▒rada N11 ve 3. s─▒rada Gittigidiyor geliyor.

Sivil toplum ba┼čl─▒─č─▒nda Beyaz Yakal─▒lar Kitlesi’nin toplumsal hassasiyetlerini görüyoruz. Hassas olduklar─▒ konular aras─▒nda 1. s─▒rada çevre sorunlar─▒ gelmekte. Beyaz yakal─▒lar çevrenin kirletilmesine ve küresel ─▒s─▒nma konular─▒na duyarl─▒ yakla┼č─▒yorlar. Çevre sorunlar─▒n─▒n ard─▒ndan sa─čl─▒k ve e─čitim sorunlar─▒ gelmekte.

Beyaz Yakal─▒lar─▒n Toplumsal Hassasiyetleri

Ünlüler ile etkile┼čime geçme oranlar─▒na bakt─▒─č─▒m─▒zda gazeteciler en önde gelen grup olarak öne ç─▒k─▒yor. Gazeteciler aras─▒nda Ahmet Hakan, Fatih Portakal ve Can Dündar ilk 3'ü olu┼čturuyor.

1. ilgi alan─▒n─▒ en sonra saklad─▒k. Mizah ba┼čl─▒─č─▒ beyaz yakal─▒lar─▒n en fazla ilgi duydu─ču alan. Günün stresini atmak ve yeni güne daha iyi bir ┼čekilde ba┼člamak için gülmek, en gerekli ihtiyaçlardan biri. Beyaz yakal─▒lar da i┼č hayat─▒n─▒n yo─čun stresinden bu ┼čekilde ar─▒n─▒yor. 21.00 ile 00.00 aras─▒nda en yo─čun etkile┼čime geçtikleri mizah fenomenleri uyku öncesi bir rahatlama sa─čl─▒yor gibi görünüyor.

Beyaz Yakal─▒lar Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či mizah fenomenleri

Beyaz Yakal─▒lar Kitlesi’nin en fazla etkile┼čime geçti─či mizah fenomenleri

Farkl─▒ alanlardan, farkl─▒ kitlelerin analizleri için blogumuzu takipte kal─▒n!

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3,000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest