Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Doğal Dil İşlemenin Kullanım Alanları ve Faydaları

Author: Yasemin Ozturk - Data Analyst, Kimola
Yasemin Ozturk Data Analyst, Kimola
Apr 06, 2022 - 5 min read
Doğal Dil İşlemenin Kullanım Alanları ve Faydaları

Yapay zekâ, veri bilimi, bilgisayar bilimi ve dilbilimin bir araya geldi─či disiplinleraras─▒ bir yap─▒ya sahip olan Do─čal Dil ─░┼čleme kullan─▒m alanlar─▒ oldukça geni┼čtir. Bankac─▒l─▒k, sigortac─▒l─▒k, sa─čl─▒k, reklam, halkla ili┼čkiler, yay─▒nc─▒l─▒k gibi insan faktörünün ön planda oldu─ču pek çok sektörde kullan─▒labilir. Do─čal dil i┼člemenin gücünü ve hayat─▒m─▒z üzerindeki etkisini anlamak için gelin en yayg─▒n do─čal dil i┼čleme uygulamalar─▒na birlikte göz atal─▒m. Ayr─▒ca, bir önceki yaz─▒m─▒z olan Do─čal Dil ─░┼čleme (NLP) Nedir ve Nas─▒l Uygulan─▒r?'a göz atabilir, NLP'nin tarihçesini de ö─črenebilirsiniz.

  • Otomatik Düzeltme ve Tamamlama: Günlük hayat─▒m─▒zda en çok bilinen ve en s─▒k rastlad─▒─č─▒m─▒z do─čal dil i┼čleme uygulamalar─▒ndan biridir. Örne─čin, Google'da bir ┼čey aratt─▒─č─▒m─▒zda 2-3 harf yazd─▒ktan sonra olas─▒ arama terimlerini bize gösteriyor veya yaz─▒m hatalar─▒ olan bir ┼čey ar─▒yor olsak bile bunlar─▒ düzeltip bizim için en ilgili sonuçlar─▒ sunuyor. Bu harika de─čil mi? Hepimiz her gün kullan─▒yoruz ancak bizleri nas─▒l etkiledi─činin fark─▒nda bile de─čiliz. Halbuki, do─čru sonuçlar─▒ çok daha verimli bir ┼čekilde bulmam─▒za yard─▒mc─▒ olarak i┼čimizi oldukça kolayla┼čt─▒r─▒yor. 

Otomatik Düzeltme ve Tamamlama

  • Dil Çevirisi: Belirli bir kelimenin veya ifadenin farkl─▒ bir dilde ne oldu─čunu ö─črenmek için eminim herkes Google Çeviri ya da di─čer çeviri uygulamalar─▒n─▒ kullanm─▒┼čt─▒r. Çok say─▒da insan─▒n ve i┼čletmenin dil engelini a┼čmas─▒na yard─▒mc─▒ olan bu uygulaman─▒n arkas─▒ndaki teknik makine çevirisidir. Makine çevirisi, anlam─▒ bozulmadan tutarken bir dildeki metni otomatik olarak ba┼čka bir dile dönü┼čtürme i┼či olarak ifade edilebilir. ─░lk zamanlarda, makine çevirisi sistemleri sözlük tabanl─▒ ve kural tabanl─▒ sistemlerdi ve çok s─▒n─▒rl─▒ bir ba┼čar─▒ elde ettiler. Bununla birlikte, sinir a─člar─▒ alan─▒ndaki evrim sayesinde makine çevirisi metni bir dilden di─čerine dönü┼čtürmede oldukça hale geldi. Bugün, Google Çeviri gibi araçlar, metni bir dilden ba┼čka bir dile kolayca dönü┼čtürebilmekte.

 

Dil Çevirisi

  • Sosyal Medya Monitoring: Günümüzde daha fazla insan, belirli bir ürün, politika veya konu hakk─▒ndaki dü┼čüncelerini payla┼čmak için sosyal medyay─▒ kullan─▒yor. Bunlar, bir bireyin ho┼čland─▒─č─▒ ve ho┼članmad─▒─č─▒ ┼čeyler hakk─▒nda pek çok yararl─▒ bilgiler içeriyor. Bu nedenle, yap─▒land─▒r─▒lmam─▒┼č bu metin verilerini analiz etmek ve de─čerli içgörüler olu┼čturmak ┼čüphesiz markalar için avantajl─▒d─▒r. (Metin Analizi hakk─▒nda daha fazla bilgi edinmek istiyorsan─▒z, ┼ču blog gönderisine bak─▒n.) Do─čal Dil ─░┼čleme i┼čte burada devreye giriyor. Do─čal Dil ─░┼čleme burada da devreye giriyor ve son zamanlarda ┼čirketler, sosyal medya gönderilerini analiz etmek ve mü┼čterilerin ürünleri hakk─▒nda ne dü┼čündüklerini bilmek için çe┼čitli NLP tekniklerini kullan─▒yor. Sosyal Medya Monitoring yapmak için Kimola Analytics'i, sosyal medya monitoring verilerinizi analiz etmek için Kimola Cognitive'i inceleyebilirsiniz.

  • Chatbot’lar: Mü┼čteri hizmetlerinin, herhangi bir ┼čirket için en önemli departman oldu─čunu söylesek yanl─▒┼č olmaz. Mü┼čteri hizmetleri, ┼čirketlerin ürünlerini geli┼čtirmelerine ve mü┼čterilerini memnun etmelerine yard─▒mc─▒ olabilir. Ancak her mü┼čteriyle manuel olarak etkile┼čim kurmak ve sorunlar─▒ çözmek s─▒k─▒c─▒ bir i┼č olabilirken Chatbot'lar tam da bu nokta da rol oynuyor ve ┼čirketlerin sorunsuz mü┼čteri deneyimi hedefine ula┼čmalar─▒na yard─▒mc─▒ oluyor. Günümüzde birçok ┼čirket, uygulamalar─▒ ve web siteleri için bir mü┼čterinin temel sorunlar─▒n─▒ çözen sohbet robotlar─▒n─▒ kullan─▒yor. Sadece ┼čirketler için süreci kolayla┼čt─▒rmakla kalmay─▒p, ayn─▒ zamanda mü┼čterileri, mü┼čteri hizmetleri ile etkile┼čimde bulunmay─▒ beklemenin hayal k─▒r─▒kl─▒─č─▒ndan kurtar─▒yor.

  • ─░┼če Alma: ─░nsan Kaynaklar─▒ departman─▒ her ┼čirketin ayr─▒lmaz bir parças─▒. Bir ┼čirket için do─čru çal─▒┼čanlar─▒ seçmek için en önemli sorumlulu─ča sahipler. Ancak bugün, son derece rekabetçi dünyada, ─░K uzmanlar─▒n─▒n tek bir pozisyon için yüzlerce veya bazen binlerce özgeçmi┼či incelemesi gerekiyor. Özgeçmi┼čleri filtrelemek ve adaylar─▒ k─▒sa listeye almak saatler alabiliyor. Peki bu i┼č otomatikle┼čtirilemez mi? Elbette yap─▒labilir. Do─čal dil i┼čleme yard─▒m─▒yla, i┼če al─▒m uzmanlar─▒ do─čru aday─▒ çok kolayl─▒kla bulabilirler. Adland─▒r─▒lm─▒┼č varl─▒k tan─▒ma sayesinde teknik, beceriler, ad, konum ve e─čitim gibi bilgileri ç─▒karmak için son derece basit ve h─▒zl─▒ hale gelebiliyor.

  • Sesli Asistanlar: Eminim ço─čumuz Siri, Alexa veya Google Asistan'─▒ kullanm─▒┼č─▒zd─▒r. Tüm bu sesli asistanlar, kullan─▒c─▒n─▒n sözlü komutlar─▒n─▒ anlamak ve buna göre eylemler gerçekle┼čtirmek için konu┼čma tan─▒ma, do─čal dil anlama ve i┼člemeyi kullan─▒yorlar. Chatbot'a benziyor diyebilirsiniz ama sesli asistanlar sohbet robotundan çok daha fazlas─▒d─▒r ve bir sohbet robotunun yapabilece─činden çok daha fazlas─▒n─▒ yapabilirler. Örne─čin, sabah alarm─▒m─▒z─▒ kurmaktan bizim için bir restoran bulmaya kadar hemen her ┼čeyi yapabilirler.

  • Gramer Hatalar─▒n─▒ Düzeltme: Do─čal dil i┼člemenin en yayg─▒n uygulamalar─▒ndan bir di─čeridir. Grammarly gibi dilbilgisi denetimi araçlar─▒, bir ki┼činin daha iyi içerik yazmas─▒na yard─▒mc─▒ olan tonlarca özellik sa─člayarak herhangi bir s─▒radan metin parças─▒n─▒ güzel bir edebiyata dönü┼čtürebilirler. Bu araçlar dil bilgisini, imlalar─▒ düzeltebilir, daha iyi e┼č anlaml─▒lar önerebilir, içeri─čin daha net ve etkile┼čimli bir ┼čekilde sunulmas─▒na yard─▒mc─▒ olabilir. Ayr─▒ca içeri─čin okunabilirli─čini art─▒rmaya yard─▒mc─▒ olurlar ve böylece mesaj─▒n─▒z─▒ mümkün olan en iyi ┼čekilde iletmenize olanak tan─▒rlar. Be┼č y─▒l önceki dilbilgisi denetleyicilerinin durumuna bir göz atarsan─▒z, bugün olduklar─▒ kadar yetenekli olmad─▒klar─▒n─▒ göreceksiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü do─čal dil i┼čleme uygulamalar─▒ bu kadar geli┼čmemi┼čti. 

Grammer Hatalar─▒n─▒ Düzeltme

  • E-posta Filtreleme: Gerek i┼č ya┼čam─▒m─▒zda gerek de gündelik hayat─▒m─▒zda hemen hemen hepimiz e-posta kullan─▒yoruz ve bir posta geldi─činde, birincil, sosyal ve tan─▒t─▒mlar ┼čeklinde ayr─▒ld─▒─č─▒n─▒ zaten fark etmi┼čizdir. Bunlar─▒n yan─▒ s─▒ra, spam e-postalar─▒n ayr─▒ bir bölümde filtrelendi─čini de. ─░┼čte do─čal dil i┼čleme, e-postalar─▒ filtrelemek için metin s─▒n─▒fland─▒rma ad─▒ verilen bir teknik kullan─▒yor. Bu teknik, bir metin parças─▒n─▒n önceden tan─▒mlanm─▒┼č kategorilere göre s─▒n─▒fland─▒r─▒lmas─▒ sürecini ifade ediyor. Metin s─▒n─▒fland─▒rmas─▒n─▒n bir ba┼čka harika örne─či de haber makalelerinin çe┼čitli kategorilere göre s─▒n─▒fland─▒r─▒lmas─▒.

Peki biz Kimola olarak do─čal dil i┼čleme teknolojimizden nas─▒l yararlan─▒yoruz? 

Kimola, insan gücüyle yönetilemeyecek kadar çok miktarda tüketici verisini analiz eden ve çok de─čerli içgörüler sunan bir veri analiti─či ┼čirketi. Ne var ki, bu devasa tüketici verilerini manuel olarak tek tek s─▒n─▒fland─▒rmak ve bu verilerden de─čerli içgörüler ç─▒karmak neredeyse imkans─▒z oluyor, çünkü bu ciddi bir i┼č gücü ve zaman israf─▒na sebebiyet veriyor. Bu noktada imdad─▒m─▒za veri s─▒n─▒fland─▒rmas─▒nda makine ö─črenimi ve bu veriler içerisinden de─čerli bilgiler ç─▒karmam─▒za yarayan do─čal dil uygulamas─▒ Adland─▒r─▒lm─▒┼č Varl─▒k Tan─▒ma (Named Entity Recognition (NER)) teknolojisi yeti┼čiyor. Bu sayede makine ö─črenimi teknolojisi ile s─▒n─▒fland─▒r─▒lan tüketici verileri, Kimola’n─▒n belirledi─či varl─▒k kategorilerinde (konum, organizasyon, ki┼či vb.)  etiketlenerek çok önemli tüketici içgörülerinin ç─▒kar─▒lmas─▒nda kolayl─▒k sa─čl─▒yor. Üstelik, Kimola'n─▒n Cognitive ürünü, kodlama bilgisine sahip olmadan makine ö─črenimi teknolojisinden faydalanman─▒z─▒ sa─čl─▒yor.

Özetle, örneklerden de anla┼č─▒labilece─či gibi biz fark etmesek de, do─čal dil i┼čleme günlük hayat─▒m─▒z─▒n bir parças─▒ haline gelmi┼č durumda. Hem dijital dünyada ya┼čanan geli┼čmelerle hem de i┼čletmeler ve endüstriler do─čal dil i┼čleme teknolojisini i┼č süreçlerine adapte ettikçe bu uygulamalar─▒n say─▒s─▒n─▒n artmas─▒ kaç─▒n─▒lmaz hale gelecektir. Daha karma┼č─▒k ileti┼čim sorunlar─▒ için bir insan dokunu┼ču önemli olsa da do─čal dil i┼čleme, teknoloji inovasyonu ile önce daha küçük ve daha sonra karma┼č─▒k i┼člerim yönetip otomatikle┼čtirerek ya┼čamlar─▒m─▒z─▒ iyile┼čtirecektir.

Tüketici Görü┼člerini Yapay Zeka ile Otomatik Analiz Etme

Latest