Kullanım Koşulları

Kimola Veri Teknolojileri Ltd. Şti. (bundan sonra "Kimola" olarak anılacaktır), bireysel kullanıcılar (bundan sonra "Kullanıcı" olarak anılacaktır) ile kurumsal müşterilere (bundan sonra "Müşteri" olarak anılacaktır) veri işleme ve veri analiz servisleri sunan bir teknoloji platformudur. (bundan sonra "Site" olarak da anılacaktır). Kimola ve Kullanıcı ve/veya Müşteri, birlikte "Taraflar" olarak da anılacaktır.

1. Hesap Oluşturma

1.1. Kullanıcı, Site'ye kayıt için gerekli alanları doldurup e-posta ile yapılan yönlendirme ile parolasını belirledikten sonra, bu sayfada açıklanan koşullar dahilinde Site'yi kullanmaya başlayabilir.
1.2. Kullanıcı, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Kullanıcı, her zaman kişisel bilgilerini Site aracılığıyla güncelleyebilir.
1.3. Site'de sunulan bireysel ürünlerinin kullanımı ücretsizdir. Kurumsal ürünler ise Kimola ile Müşteri arasında yapılan sözleşme dahilince yine Site üzerinden kullanılabilir.

2. Sitenin Kullanımı

2.1. Kullanıcı, Site'ye kayıt olup Site'yi açtıktan sonra portala ulaştığında, Kimola tarafından özel bir metodoloji ile toplanıp, işlenmiş olan veri analizlerine erişir.
2.1.1. Kimola sunduğu veri analizlerinin doğruluğunu temin eder ancak bu bilgiler ışığında alınan iş kararlarının sonuçlarından sorumlu tutulamaz.
2.1.2. Kimola, geniş hacimli dijital metin verilerini kendi belirlediği ilkeler ve geliştirdiği yöntemler ile toplayıp işleyerek, analiz sonuçlarını kullanıcı, müşteri ve paydaşlarına sunar. 2.1.3. Kimola'nın resmi internet sitesi ya da sosyal medya hesaplarından yayınladığı analizler, farklı dijital mecralardan toplanan verilerin özel bir filtreleme yöntemine tabi tutulup, işlenmesiyle oluşturulur. Veri toplamak için kullanılan dijital mecralar, Kimola'ın ürünlerine göre farklılık gösterebilir ve Kimola bu mecraları dilediği gibi değiştirme hakkına sahiptir. 2.1.4. Veri analizleri, Kimola ve çalışanlarının kişisel görüşlerini yansıtmaz, burada çıkan sonuçlara göre alınan kararların sonuçlarından Kimola sorumlu tutulamaz. 2.2. Kullanıcı, Kimola'nın ücretsiz olarak sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı kabul eder.
2.3. Kullanıcı'nın burada belirtilen Koşullar'a aykırı davrandığının tespiti halinde, Kimola Kullanıcı'nın üyeliğini askıya alma veya Site'den tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.
2.4. Kimola'nın sunduğu hizmetten yararlanan Kullanıcı, Site'yi hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Kullanıcı'nin Site aracılığıyla ve/veya dahilinde, burada yayınlanan Koşullar'a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle Kimola doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2.5. Kimola, Kullanıcı'dan kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda burada belirtilen Koşullar ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.
2.6. Kullanıcı, Site aracılığıyla Kimola tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim unsurlarının (e-posta, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder.
2.7. Kullanıcı, Site dâhilinde bulunan, Kimola ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.

3. Sonlandırma

3.1. Kullanıcı, Kimola üyeliğini dilediği zaman sebep göstermeksizin, aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri ile iptal edebilir;
3.2. Hesabım bölümünden "Üyelik İptal" bağlantısını takip ederek,
3.3. Kimola'nın İletişim sayfasında belirtilen yollardan herhangi biriyle bize ulaşıp, talebini bildirerek.

4. Fikri Mülkiyet Hakları

4.1. Sitede sunulan veri analizleri ve raporlar ile sitenin tasarımı, metinler, görseller, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları Kimola'ya aittir. Kullanıcı, Site'den edindiği veri analizlerini, Kimola'nın telif haklarına tabi çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz. Kullanıcı, Kimola'nın yazılı izni olmaksızın, Kimola'nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
4.2. Site'de sunulan veri analizleri, Kimola'nın telif haklarına tabi çalışmaları, Kimola ticari markaları, Kimola ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

5. Kullanım Koşullarında Değişiklikler

Kimola, dilediğinde, tek taraflı olarak burada belirtilen Koşullar'ı herhangi bir zamanda Site'den ilan ederek değiştirebilir. İşbu Koşullar'ın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. Burada belirtilen Koşullar, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde Kimola'nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir Sebep, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Kimola'nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, darbe, sıkı yönetim hali, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

7. Yürürlülük ve Kabul

Burada yayınlanan Koşullar, Müşteri'nin yeni bir hesap yaratması ile ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bundan doğacak hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacak ve her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.